Benvinguts a la web de l'Aellva. La nostra associació acull a la gran majoria dels escritors actius en llengua valenciana. Des d'esta web podràs saber més sobre els nostres escritors, conéixer les nostres activitats, consultar la nostra Biblioteca Valenciana Virtual, fer-nos costat associant-te a l'Aellva i resoldre els dubtes que pugues tindre sobre la llengua valenciana i la seua situació actual.

Notícies

Celebrada la tertúlia-taller de prosa del més de maig.

Els escritors Manuel Lagardera i Antoni Ruiz Negre han protagonisat este dilluns dia 10 de maig la tertúlia-taller de prosa programada per ad este més.

Manuel Lagardera, especialiste en llibrets de falla infantils, nos va oferir l’obra “Una fantàstica ferramenta”; un relat en el que, no sense certa ironia, construïx en mestrage un conte jovenil entorn d'un encontre sorpresiu de dos germanes en un ser misteriós... Esperem que l'autor proseguixca per esta sendera que inicia en l'important camp dels relats dedicats al públic jovenil.

Antoni Ruiz Negre per la seua banda nos oferí dos llectures. “Canvi de sexe” conta el particular devindre d’una dòna encabotada en complir el somni de tota sa vida: ser home, en un final insospitat. En “Cóm furtar un tranvia” l'escritor compartix —en una cuidada i detallada descripció— el succeït en primera persona d’uns jóvens ravachols en la Russafa dels anys cinquanta.

En acabar les llectures s’inicià l’acostumada tertúlia-crítica entre els autors i el públic que en bon número assistí a l’acte en la nostra sèu. 

D'esquerra a dreta, Antoni Ruiz Negre, la nostra presidenta Maria Jesús Coves i Manuel Lagardera, durant el coloqui posterior a les llectures.  

Semana del llibre valencià

La Semana del Llibre Valencià se celebrarà enguany del 17 al 21 de maig, de 10,30 a 20,30 hores, en la sèu de la RACV.

Tota l'oferta bibliogràfica de l'AELLVA estarà a la venda durant la fira.

Igualment, durant tota la semana tindran lloc interessants actes relacionats en la llengua i lliteratura valencianes:


[Tota la semana]

Mostra gràfica. Exposició  ‘Cent anys de normativa valenciana’

 

[Dilluns 17, a les  19.30 hores]

Presentació, comentari de llibres i firma d'autors:
Ampar Cabrera. '24/4' (narrativa historicista)
Josep Vicent Miralles. 'Proa a Illa Tortuga' (thriller sociocultural valencià) 
Vicent Ll. Simó Santonja. 'Planys des de la mort' (mida d'altura poètica)

 

[Dimarts 18, a les  19.30 hores]

Presentació, comentari de llibres i firma d'autors:
Pura Benito Vidal. 'Conocer el arte valenciano: la pintura del siglo XIX'
Vicent Ll. Simó Santonja. 'El problema morisco: Las Cortes Valencianas y Juan de Ribera'
 
 

[Dimecres 19, a les  19.30 hores]

Conferència:
Lleopolt Penyarroja. 'La llengua en el temps de Martorell'.
 
 
[Dijous 20, a les  19.30 hores]
 
XVII recitals poètics de primavera de l'AELLVA.
En "l'any de Martorell" versaran:
Joan Antoni Alapont - Obduli Jovaní
Donís Martín - Rafael Melià
Josep V. Miralles -  Anfós Ramon
Vicent Lluís Simó Santonja
 
 
[Divendres 21, a les  19.30 hores]
 
Presentació, comentari de llibres i firma d'autors:
Francesc Blasco Úrios. 'L'idioma valencià vist per un profà en la matèria'
Maria Jesús Coves. 'Clams en llibertat' (recopilatori de prosa actual)
Aureli López. 'Un llarc desig. 30 anys i encara...' 
 
 
Tots els actes tindran lloc en la sèu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana,
C/ Avellanes, 26 de la Ciutat de Valéncia.

 

Determini d'entrega de treballs que opten als premis lliteraris de l'Ateneu Cultural de Paterna

S’informa ad aquells escritors que estiguen interessats, que el determini de presentació d’obres que opten ad algun dels premis lliteraris de l’Ateneu Cultural de Paterna es tancarà el pròxim dia 15 de maig, a les 15 hores. Els treballs que es presenten al jurat han de dirigir-se abans d’eixa data i hora a l’apartat de correus 111, 46980 de Paterna, indicant en el sobre “Certamen lliterari de l’Ateneu”. 

Els premis convocats són:

Premi Ateneu Cultural, Roberto Salvador Moros, de poesia, al millor poema de composició i tema lliure escrit en llengua valenciana. Mínim: 70 versos. Dotat en 900 € i publicació.

Premi Torre de Paterna, Puertas metálicas Andreu-Barberá, de poesia, al millor poema sobre l’història i les tradicions (culturals, ceramistes, lúdiques…) de Paterna. Mínim: 60 versos. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi Coves de Paterna, Germandat de l’Ecce-Homo, de poesia, al millor poema sobre aspectes morals, religiosos o de la pròpia festa. Mínim: 60 versos. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi Socarrat, Cristaleria Martínez, al millor poema satíric a l’entorn de l’actualitat internacional. Mínim: 50 versos. Dotat en 450 € i publicació. 

Premi Miquel Adlert Noguerol, Caixa Rural de Torrent, de narrativa curta. Extensió mínima: 60 folis. Dotat en 900 € i publicació. 

Premi d’investigació, Bancaixa, sobre el tema “Tradició històrica de les festes de Paterna”. Dotat en 750 € i publicació. 

Premi concurs de contes, Sargantana Producciones Artísticas. Extensió mínima 12 folis. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi de teatre valencià, Paco Riera, joyer. Obra curta de 45 a 55 minuts, que s’estrenarà en la Mostra de l’Ateneu. Dotat en 300 € i publicació. 

Premi Reto Blanco de jóvens escritors, D. Ángel López-Amo Calatayud, notari de Paterna. Extensió mínima 5 folis. Dotat en 300 € i publicació. 

 

 

Tertúlia de teatre a càrrec de Josep Bea

 El dilluns dia 19 se realisà en la sèu de l’AELLVA el taller corresponent al més d’abril, el qual, com ve sent tradicional en estes dates, estigué dedicat a la llectura de teatre. En este cas, se llegí l’obra escrita per Josep Bea MataixL’ocàs del Nort Danés (Die Nortendänischdämmerung)”, que contà en el següent repartiment d’actors:

 
      Toni Montañana (Adolf Buonaparte Vungstungen).
 
      Maribel Quilis (Waltrute).
 
      Lola  Gil (Narradora).
 
      Amparo Noguera (Rosa de Tòquio i atres).
 
      Xavi Armengot (El notari i atres).
 
      Raquel Planells (La Directora i atres).
 
      Óscar Navarro (El cabrer i atres).
 
      Marta López (Piluca i atres).
 
      Pepe Bea (Titurel i Direcció de la llectura).
 
  
 
L'àmplia taula d'actors moments abans de començar la llectura de l'obra en la nostra sèu.  

L’acció conta el devindre d’uns grans almagasens que cauen en mans d’un extreballador ressentit i tirànic, i es desenrolla en els girs divertits i sorprenents a tothora, als quals nos té ben acostumats l’autor. La llectura gojà de la bona acollida del numerós concurs de públic que acodí a la cita en la nostra sèu. 

 

Josep Bea, autor de l'obra, en un moment de la llectura.

L'autor, Josep Bea, en un moment de l'acte.

Ha faltat Mariví Ferrandis.

Enmig de l'alegria de la Pasqua, nos colpejà la notícia, absolutament inesperada. Els que la coneguérem, a traves d'anys i mampreses actives i lliteràries en Lo Rat Penat o com a membre de l'Associació d'Escritors estàvem llunt d'imaginar un final tan abrupte com impensable. Ni de llunt per a qui açò escriu, que a penes quatre dies abans havia rist i gastat bromes en ella i el bo de Juli en un encontre casual. Pero la vida és com és, no com desijaríem que fora i hem d'acceptar-la conforme nos ve, més que nos coste. 

Poques vegades hem vist una missa de soterrar en una assistència tan massiva que desbordà el tanatori. Totes les vertents del valencianisme, de quaranta anys a hui estaven presents, units per la pèrdua i en pau. Com deuríem estar sempre sense importar el motiu, perque tenim un, la Pàtria, que està per damunt de capelletes i d'interessos personals. 

Pau a tu, Mariví. Sempre te recordaré somrient, com el matí de sol en el que, sense saber-ho, estàvem despedint-nos perque les dos mampreníem viage. Una per a passar les festes en la família. L'atra perque anava a encetar una vida que segur t'ha de satisfer més que la que deixes. Encara que, curts de mires, els que quedem ací no sapiam entendre-ho. 

  

MARIA JESÚS COVES. 

Dol per la mort de Na Mariví Ferrandis i Olmos.

L’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, per mig de la seua Junta de Govern, vol expressar públicament el seu pesar per la mort de Na Mariví Ferrandis i Olmos, qui va faltar en Valéncia el passat dia 6 d’abril. Llamentem l’irreparable pèrdua d’una persona sempre dedicada i disposta a treballar per Valéncia, volguda per tots com ho demostra la gran concurrència d’amics al seu sepeli.

 
Els membres de l’AELLVA volem fer aplegar el nostre més sentit condol a tots els seus familiars i amics.
 
Descanse en Pau.

 

Assamblea ordinària de l'Associació

Este 27 de març ha tingut lloc en la nostra sèu, presidida per Mª Jesús Coves Torralba, la ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA d’enguany de la nostra Associació, on s’ha tractat el següent orde del dia:

 

Punt primer- Llectura pel Secretari i aprovació per l’Assamblea del Acta de l’Assamblea de l’any 2009. 

Punt segon.- Llectura pel Secretari i aprovació per l’Assamblea de la Memòria d’activitats portades a terme en l’any 2009. 

Punt tercer.- Presentació pel Contador del Estat de contes actual de l’Associació. 

Punt quart.- Renovació estatutària de la Junta de Govern, de la qual han causat baixa voluntària, per motius de treball, Juli Amadeu Àrias i Burdeos i Francesc Tarazona i Santabalbina; la nova Junta de Govern queda constituïda de la següent forma:

   PRESIDENTA          Mª Jesús Coves Torralba

   VICEPRESIDENT      Joan Romero i Moya

   SECRETARI            Manuel Navarro i Navarro

   VICESECRETARI      Quelo Romero i Martínez

   TESORER               Ferran Martínez i Garcia

   CONTADOR            Joan Antoni Alapont i Pérez

   VOCAL                  Rafel Melià i Castelló

   VOCAL                  Òscar Rueda i Pitarque

   VOCAL                  Rafel Pastor i Cantizano

 

Punt quint.- Llectura per la Presidenta de la Proposta d’activitats per a l’any en curs, on s’han de destacar els següents actes prevists:

RECITALS POETICS DE PRIMAVERA, que enguany giraran en torn a la figura de Joanot Martorell, i que es realisaran, com ve sent habitual en els últims anys, en el Saló d’Actes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana; tindran lloc el pròxim 20 de maig, dijous, a les 19:30 hores

Participació en la Semana del Llibre Valencià, que tindrà lloc en el marc de l’Acadèmia durant eixa mateixa semana. Allí estaran els nostres llibres a disposició del públic per a poder comprar-los. 

Se continuaran realisant les Tertúlies-taller de prosa els segons dilluns de cada més, com ve sent habitual, tret de la llectura de novembre que tindrà lloc el dia 22 per motiu de dates.

El dumenge 4 de juliol se realisarà el Dinar del mig any en el Chispa, com sempre, en la llectura dels microrrelats. 

En Novembre tindran lloc les XIX JORNADES DELS ESCRITORS, organisades per la AELLVA, dedicades a “AVENTURERS LLITERATS, VIAGERS I DESCOBRIDORS VALENCIANS”. Enguany se realisaran en l’incomparable marc de la Biblioteca Valenciana “Nicolau Primitiu”, en Sant Miquel dels Reis

Actualisació de la nostra pàgina Web, per a que devinga en un lloc de consulta del valencianisme. 

Previsió de la publicació del llibre de l’escritor de l’any, del llibre de les Jornades i un tercer en els últims Recitals de Primavera. 

Punt sext.- Plantejament pel Contador i aprovació per l’Assamblea del Presupost d’enguany, condicionat i llimitat perque l’Associació no rep cap d'ajuda del govern valencià ni d'unes atres administracions. 

Punt sèptim.- Tanda de preguntes i sugerències.

Tertúlia fallera

Dilluns, 8 Març, 2010 - 19:45
Lloc: 
Casal de la Falla El Charco, de Catarroja
El passat 8 de març tingué lloc la tradicional tertúlia fallera anual de l'AELLVA, que enguany acollia la Falla El Charco de Catarroja en el seu casal, en una bona assistència de públic. 

Introduïda pel president de la falla, Josep López i Nácher, i conduïda per la presidenta de l’AELLVA, Maria Jesús Coves, tres autors acreditats de llibrets de falla donaren a lo llarc de la tertúlia el seu particular punt de vista sobre la qüestió llibretera.

 

En primer lloc, Ampar Cabrera, des de la seua experiència personal, parlà sobre “la dòna creadora de llibrets”.

Cabrera rebujà de raïl els vells tòpics, i reivindicà el paper necessari de la dòna escritora per a proporcionar noves perspectives en una tradició popular secular en la que, cada volta més, i en part gràcies als cursos de poesia de Lo Rat Penat, les dònes comencen a irrompre en força. 

Llibrets “femenins”, ademés, en els que ya no es presupon obligatòriament, tal com era tradicional, un preceptiu to “fi”, respectuós i elegant. Com, per eixemple, eixa sàtira descarada de la que, trencant esquemes, Cabrera beu plenament i en molt de gust, tal com demostrà en la llectura d’algun fragment de les seues creacions.

Donís Martín feu a continuació una interessant dissertació sobre "l'época clàssica del llibret". Martín destacà les fondes raïls de l'escola satírica valenciana, que des de l'Espill de Jaume Roig o la Brama dels llauradors de l'Horta de Valéncia de Jaume Gaçull, passant pel pare Mulet, Lluís Galiana i Carles Ros, els coloquiers del sigle XVIII o les publicacions satíriques del XIX acabaran, en la persona del suecà Josep Bernat i Baldoví, donant forma en 1855 al primer llibret de falla com a "explicació i relació de tot lo que conté la falla": el llibret de la falla de la placeta de l'Almodí. 

Una tradició que continuaren destacats autors de la Renaixença, en una extensió als sainetistes i a noves publicacions satíriques i falleres d’enorme difusió i acceptació pel públic; gràcies també a l’instauració dels premis de llibret de falla de Lo Rat Penat –des de 1903-, lo que propiciarà la professionalisació dels escritors de llibrets i l’aparició d’una verdadera “época clàssica” del llibret de falla, en autors com Peris Celda, Morante Borràs, Bodria, Andrés Cabrelles, Ricart Sanmartín, Esteve Victòria, Josep Maria Bayarri, Hernandez Casajuana, Maximilià Thous (pare i fill), Gayano Lluch i tants atres. 

Martín parlà per últim d’una segona época “daurada”, que situà entre 1960 i 1995, en la que autors com Josep Bea, Emili Panach “Milo”, Ernest Peris-Celda, Emili Camps i Gallego, Anfós Ramon, Pere Delmonte, Joan Soriano i molts atres mantenen i aumenten la qualitat i tècnica de la lliteratura fallera.
 

Finalment, Joan Antoni Alapont  (precisament l’autor, junt en Joan Romero, Joan Josep Navarro i Yolanda Selma, de l’excelent llibret de la falla El Charco d’enguany) feu una reflexió sobre “l’importància del llibret en els pobles”. 

Alapont destacà la relació bidireccional que s’establix entre l’autor del llibret de falla i la llengua del poble. L’escritor, en essència, pren les paraules i les referències tradicionals de la boca dels seus potencials llectors: unes paraules que cull per a ordenar-les, lligar-les, dotar-les de sentit, i finalment tornar-les al mateix poble que les ha creades i les manté vives. 

És precisament eixa retroalimentació, i l’íntima imbricació entre el llibret, per una banda, i la cultura i la llengua populars, per una atra –que no populistes, ni molt manco vulgars, com pretenen alguns-  la que ha conseguit que la lliteratura satírica valenciana en general haja fruït d’un extraordinari desenroll i difusió, fins a convertir-se en u dels principals símbols de la personalitat pròpia del nostre poble, del Sénia al Segura.

 

Els assistents també tingueren l’oportunitat d’admirar els llibrets de la Falla El Charco d’eixercicis anteriors: autèntiques obres d’art que han creat estil i han conseguit multitut de premis en els últims anys. 
Portada del Llibret de la falla El Charco de 2010. Primer premi del Concurs de Llibrets en la Secció de Regne 

 

ESCRITOR DE L'ANY I SOPAR DELS ESCRITORS 2009

L'unànim elecció de la Junta de Govern de l'Aellva en Juli Amadeu Àrias i Burdeos com a Escritor de l'Any 2009, entre tres candidats/tes molt qualificats, només ha segut la constatació fefaent de la corpenta creadora d'un jove que sap conviure i reviscolar ilusions en els que ya arrosseguem l'estomordidora perea dels apassionants anys vixcuts. Juli té i dona idees, escriu, d'eixa obra feta i guanya premis, impartix classes com a professor en Lo Rat Penat, colabora a cor obert en qualsevol proyecte que nodrixca la valencianitat i estudia, seguix estudiant furtant-li hores a la sòn per a arrematar el doctorat en Ciències de l'Informació. 

 
És un valencià preparat, inteligent i compromés; capaç d'importants renúncies personals i econòmiques per la nostra identitat; treballador incansable majorment en l'ombra, per la raó de raons que nos agermana: Valéncia i la Llengua Valenciana. Esperem molt del teu esme, ¡avant! 
 
Aureli López 
 
SOPAR DELS ESCRITORS- 20 DE NOVEMBRE DE 2009 (21.45 H.) Com l'any passat, serà el l'Hotel Porta de Valéncia de l'avinguda del Cardenal Benlloch. Posem fàcil l'accés en bus o taxi. I per als qui venen motorisats i no troben lloc, a partir de les dèu de la nit se pot deixar l'auto en el carril bus.   

 

Targetó de les Jornades de l'Aellva 2009 (Anvers)

Targetó de les Jornades de l'Aellva 2009 (Revers)

XVIII Jornades dels escritors del 16 al 18 de novembre de 2009

TÍTUL DE LES JORNADES: Vicent Ramon Calatayud  Des de ‘l’inerme fidelitat’

 
[Dia 16, a les  19.30 hores]
Benvinguda i conferéncia inaugural   ‘Agent Comercial Ilustre’
Antonio Soriano. President del COAC Valéncia
José
Beltrán. Vicepresident del COAC Valéncia.
 
Premis i publicacions’
Aureli López  Muñoz. Agent Comercial, President d’Honor de l'Aellva.
 
‘Vallaí  dret i fet’
Fernando Giner. Alcalde de Vallada, Diputat en les Corts Valencianes
Hector Garrido. Croniste oficial adjunt de la Vila de Vallada.
 
[Dia 17, a les  19.30 hores]
‘Secretari de Lo Rat Penat’
Vicent Xavier Navarro. President dels  'Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia'
 
‘Una ànima positiva’
Francisco Tortajada. Gerent del Patronat de la Fundació Max Aub.
 
‘Eixamplant la valencianitat’
Daniel Sala.  Acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
 
[Dia 18, a les 19.30 hores]
Paperets de graciosa’
Obduli Jovaní Puig. Escritor.
 
‘La columna que perdura’
Pablo Salazar. Cap de redacció de Las Provincias.
 
L’amic de totes les hores’
Maria Jesús Coves. Presidenta  de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana.
 
Al remat de cada jornada s’obrirà una curta tanda de paraules, preguntes o sugerències.
 
Tindran lloc en el saló d’actes del Colege d’Agents Comercials
C/ Croniste Carreres, 5 de la Ciutat de Valéncia.

 

Distribuir contenido