Carta de recolzament al president de l'Entitat Cultural El Piló de Burjassot

Autor/s de l'artícul: 

 

Amic Pep,

Nos arriba la desagradable notícia de que vos han embrutat la frontera de l'Associació en pintades que només demostren la burrera dels qui usen l'energia per a destruir en lloc de construir.

En un moment o atre, tots els que treballem per Valéncia hem tastat una medicina pareguda; lo qual, llamentant el desbarat, no deixa de ser una medalla que nos posen els que no soporten el treball ben fet, la permanència en la lluita per la cultura i l'us de la paraula, sobretot la que queda per escrit en bona llengua valenciana.

Estem ben de cor en tots els membres d'El Piló i sabeu que conteu, com sempre, en la AELLVA per a tot lo que pugam ser de profit.

Te pregue que dones a tots un abraç de la nostra part. ¡I que açò no vos faça decaure d'ànim! ¡Qué més voldrien!

Maria Jesús.