Determini d'entrega de treballs per a premis lliteraris El Piló i Ateneu de Paterna

Se recorda als nostres socis i simpatisants que estiguen interessats que demà dilluns, dia 28 de març, finalisa el determini d'entrega d'originals que vullguen optar als Premis lliteraris que, com cada any, organisen l'Associació Cultural El Piló de Burjassot i l'Editorial L'Oronella, en la colaboració de l'Aellva. Els originals hauran d'atendre les prescripcions contingudes en les bases dels Premis.

S'aprofita per a recordar, aixina mateix, la finalisació del determini per als Premis convocats per l'Ateneu Cultural de Paterna, previst per al pròxim 14 de maig de 2011, segons les corresponents bases dels Premis.