Junta de Govern

En la ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA celebrada el passat 21 de març de 2016 quedà constituïda la nova Junta de Govern de la AELLVA de la següent forma:

   PRESIDENT          Ricart Folgado i Bisbal

   VICEPRESIDENT     Rafel Melià i Castelló

   SECRETARI            Òscar Rueda i Pitarque 

   VICESECRETÀRIA     Ampar Cabrera i Sanfèlix

   TESORER                Ernest Olmos i Sabater

   CONTADOR            Ferran Martínez i Garcia

   VOCAL                  Joan Antoni Alapont i Pérez

   VOCAL                  Joan Josep Serra i Martí

   VOCAL                  Joan Romero i Moya