A la dòna valenciana

Josep Maria Soler i Janer (1962).

 

Dona valenciana!, parla el valencià,
i enseya'l bé a tos fills, si vols que bé t'estimen;
ah!, digues, no és la llengua que ta mare et donà?
no veus que és necessari que vida i llengua rímen?

Jo no sé que un francés l'alemany preferixca,
ni sé que un alemany s'estime més l'anglés:
jo no sé que ningú de cap per avall vixca
o bé que anant enrera puga avancar mai res.

 
Mes tu fas eixos canvis quan nostra parla deixes
a banda per una altra, creient que fa mes fi;
dolça con és ta llengua, aleshores l'esqueixes,
oblidant nostra història, torcent nostre destí.

Com deprendre altra llengua si abans no saps la pròpia?
Dona: si abans la teua no fas en tu imperar,
tota la teua vida viuràs de trista còpia,
i la teua ni altra mai sabràs ben parlar!

 

 

Image:
Cartell de la Fira de Juliol de 1910, obra de J.Mellado, reproduït en 'La Senyera Valenciana. La bandera de tots', de F.Bens i A. Tintorer (L'Oronella, 2005).