La Senyera

Jacint Labaila (1881).

 

¡Mireula be! Per la ciutat sansera
paseja, del Rey Jaume, la Senyera
del entusiasme al poderós arranch:
¡el que son sagrat símbol no venera
no té en les venes valenciana sanch!

 
  
Al seu passat nòstre previndre lliga,
donant als ciutadáns abrás etèrn,
el amor a la patria no es mustiga,
i es la Senyera la Valencia antiga
que vé a reviure l'esperit modèrn.

Es lo recòrt de nòstra noble història,
qu aplega a refrescar huí la memòria,
es lo payral bressòl, es tèndre llas,
es de Valencia la perpètua glòria
que may s'abat ni acava... ¡obriuli pas!


Image:
 El Justícia Criminal entrant la Senyera en la ciutat, en l'ilustració del geroglífic XXXI de l'obra 'Siglo Cuarto de la Conquista de Valencia' de Marc Antoni Ortí (1640)