Escritors

En l'actualitat els membres de l'AELLVA en obra publicada roden els setanta. A continuació es relacionen alguns d'ells, en un chicotet currículum i enllaços a les seues obres en la Biblioteca Valenciana Virtual quan estan disponibles. Ademés s'oferixen alguns autors no associats pero vinculats a la producció actual en llengua valenciana, tant lliterària com d'investigació.

Els autors en valencià d'unes atres époques seran pronte incorporats en una secció a banda.

Si trobes alguna absència o vols ampliar informació sobre algun autor, no dubtes en escriure'ns.

À (6) | B (8) | C (12) | D (1) | F (4) | G (7) | J (1) | L (8) | M (10) | N (4) | O (2) | P (2) | R (8) | S (6) | T (1) | V (1) | Z (1)
Nom i llinagesordenar por icono Última actualisació
Navarro i Garcia, Joan Josep Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 03:20
Navarro i Navarro, Manuel Dissabte, 4 Febrer, 2012 - 14:53
Navarro i Pastor, Vicent Xavier Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 03:21
Navarro i Salvador, Josep Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 03:22