Giner 2011

Conferència de Manuel Marzal sobre la poesia trobadoresca

Este dijous, dia 20 de giner, Manuel Marzal i Àlvaro pronunciarà una conferència titulada "El zegel, l'orige de la poesia del trobador", la qual ha organisat el Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana.

El conferenciant és vicepresident primer de l'Associació d'Estudis del Cant Valencià i també soci colaborador de l'Aellva. L'acte tindrà lloc a partir de les 19:30 h en La Llar, sèu de la Plataforma Jovenil Valencianista en Alfafar (avda. de Menendez i Pelayo, 10-12 —antiga carretera Real de Madrit—).

Celebrada la tertúlia-taller de prosa del més de giner

El passat dilluns 10 de giner se celebrà en la nostra sèu la primera tertúlia de l'any 2011, en un bona assistència de públic i en la participació de dos reconeguts autors, Ampar Cabrera i Nelo Navarro —Escritors de l'Any 2008 i 2000, respectivament—.

Inici de les activitats de 2011

Este dilluns dia 10 de giner comencen les tertúlies-taller de prosa d'enguany, i en elles les activitats de l'Associació per a l'any 2011. Llegiran en esta ocasió els nostres companyers Ampar Cabrera i Nelo Navarro, com sempre a partir de les 19:45 h en la nostra sèu del carrer de Dalt, 64, en el valentí barri del Carme.

Com s'anuncià en el seu moment, s'aprofitarà també l'acte per al pagament de la devolució de la loteria de Nadal ad aquells que no la baratàreu per la de Reis.

Alvanç d'actes de 2011

Vos alvancem alguns dels actes de l'Aellva per a la primera part d'este 2011 que acabem d'estrenar i per al qual vos desigem lo millor. 

Les pròximes tertúlies-taller de prosa que acollirà la nostra sèu del carrer de Dalt, 64 (Valéncia c.) seran:

Giner: dilluns, 10: a càrrec d'Ampar Cabrera i Manuel Navarro.

Febrer: dilluns, 14: a càrrec d'Agustí Zacarés i Vicent Ramon Calatayud.

Maig: dilluns, 9: a càrrec d'Ernest Olmos i Josep Furió

Juny: dilluns, 13: a càrrec de Ricart Folgado i Joan Romero.  


Ademés d'això, en març tindrem els actes del dia de la llengua valenciana (3 de març) i l'acostumada tertúlia fallera; en esta ocasió  en la participació de Ferran Gil, Òscar Rueda i Vicent Xavier Navarro (7 de març).

En el més d'abril, la tertúlia de teatre se celebrarà en la sèu de Lo Rat Penat el dilluns dia 11, a càrrec d'Antoni Ruiz Negre. També en abril, el divendres dia 15, se farà la tradicional Velada a la Mare de Deu dels Dolors.

En maig tindran lloc els XVIII Recitals poètics Primavera d'Estiu de l'Aellva, pero d'est acte i d'uns atres vos informarem puntualment en la nostra web.