Giner 2016

Tertúlia de prosa

Dilluns, 11 Giner, 2016 - 19:30 - 20:00
Lloc: 
Sèu de la AELLVA, carrer de Dalt, 64, Valéncia c.

Escomencem un nou any i per tant els Tallers de Prosa.

El primer, el dia 11 de giner, a les 19.30 com de costum en el nostre lloc social, en entrada lliure.

Nos llegiren Nelo Garcia Miró, debutant en prosa, i Ferrando Martínez de qui ya teníem excelents mostres com a narrador.

Nelo, que obrí la sessió, meticulós i sempre preocupat per donar lo millor de sí mateixa cada volta que escriu, debutava en prosa i nos feu patent la seua responsabilitat per considerar que el seu camp és el dels versos festius en el que tots coneixem el fi humor que el caracterisa, sense caure mai en la sal grossa, que arranca fàcilment la carcallada, prou més senzilla de traure que el somriure al que Nelo nos té acostumats. Esta vena humorística brollà en el relat que baix el títul de La boda de Paca “la mestra” mostrà bones maneres en un debutant i que esperem li servixca per a fer nous intents una volta passades les responsabilitats falleres. Ell pot i els assistents rigueren de bona gana en saber en quines matèries era mestra la Paca. Pero això queda per als que no escoltaren el relat per a quan el lligguen en el pròxim volum de Clams.

El segon llector, Ferrando, nos oferí un Ombriu presagi, ambientat en la costa d'Almeria, a on la passió malentesa se baralla en el maltracte en una acció ben contada i que ya des del títul presagiava la tragèdia. Ferrando nos regala una prosa cuidada i descriptiva d'una situació que, per desgràcia, cada dia ve sent més usual i que donaria, si l'eixampla, casi per a una novela curta. De tota manera, fon celebrada pels assistents que donen fe de com va pujant la categoria dels llectors per a benefici de tots i especialment de les lletres valencianes.