Abril 2020

En el dia de Sant Vicent Ferrer

FES UN MILACRE NOU

    
Igual que la paraula que de ton cor sembrares
pel món que t'escoltava assedegat de fe,  
hui vinc a escampar rajos de nítides paraules
que al mateix món poguera canviar en un moment.
 
Mateix que caminares per sendes obstructives,
fregant insults i escarnis, mirant sempre al davant,
volguera tindre forces per a seguir tes llínies,
camí del destí màgic d'a bon port arribar.
 
Examinant ta vida, allò que com a mòle
nos deixares d'herència com un sublim tesor,
contemple la llum viva que naix des del teu pròlec
fins a que en terra estranya se va emmudir ton cor.
 
En Vannes alcançares allò que pretenies,
i foren tes paraules d'amor per als que ací
quedàrem per a sempre sense tes lliçons vives,
dolguts perque ens faltava el sabi dominic.
 
I és hui, quan en Valéncia, que tant a tu et venera,
un any més se celebra ta festa en esplendor,
que vullc arraconar-me junt a la teua ombra,
tractant de traure astelles del teu sublim valor.
 
Per fer crits de confiança cap a este món que sura
per l'oceà ple d'ones que arramblen tot lo pur,
enderrocant les glòries, marcint-les de penúria,
desgavellant-les bròfec sobre el més tètric mur.
 
Volguera que el planeta rebera el meu mensage
del modo més autèntic, més vívit i real,
igual que els teus rebia a colps de ta paraula,
portant-los ton mensage que els fera millorar.
 
Volguera que el teu ànim me fera menys ingrata
la tasca que em presenta tan aspres i amarcs dols,
i fores qui alenara la força que me falta
per a aplanar la terra que hui nos mostra clots.
 
Pare Vicent, te pregue que escoltes ma pregària,
que este planeta estúpit precisa dels teus fets
per a que li prediques allò que li fa falta
i puga tornar pronte a viure junt a Deu.
 
¿Farà falta un milacre? Puix, fes-lo, no et detingues,
igual que aquells que feyes i fama han conseguit.
Fes que el ser humà siga un cau sense mentires
i brille l'excelència d'un pur i sà esperit.
 
Des del meu cor que pena t'envie hui esta crida,
un prec que embravit clama la veu del poble pla.
Fes un milacre, Pare, el poble et necessita.
Un nou milacre et prega el cor dels valencians.
 
RAFAEL  MELIÀ  CASTELLÓ

 

Sant Vicent Ferrer en la provessó de Teulada

 

Dol per les víctimes del Covid-19

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana es suma al dol general pels morts a causa del Covid-19, i vol acompanyar als seus familiars i amics en estos moments tan dolorosos.

Tots units, eixirem avant.