Alapont i Pérez, Joan Antoni


Ciutat de Valéncia, 1940

Joan Antoni Alapont i Pérez naix en el valencià barri de Russafa en 1940.

Poeta, s’inicià en la poesia festiva escrivint el seu primer llibret infantil de falla en l’any 1982, en el qual obtingué el segon premi. Dos anys després conseguí el primer guardó i en 1986 el primer de novells.

En la secció general ha obtingut, entre els 260 llibrets que ha escrit, numerosos premis extraordinaris, ademés d’atres, entre ells el “Bernat i Baldoví” per dos vegades, màxim guardó que s’otorga entre els autors de llibrets de falla.

L’any 1995 és guardonat en l’Englantina d’Or en els Jocs Florals de Valéncia.

En el camp de la prosa s’inicia escrivint relats curts i contes d’ambient valencià publicats en la AELLVA.

En novembre de 2007 fon ponent en les Jornades d’Escritors que organisa tots els anys la AELLVA, desenrollant un estudi sobre la poesia íntima del recordat poeta Pere Delmonte i Hurtado.

També en l’any 2007 conseguix el premi ‘Elvira Carles’ en els Jocs Florals.

Com a coautor té publicats alguns llibres de poemes, entre ells els Recitals de Primavera que organisa la AELLVA, i té pendent de publicació un poemari.

També és autor de tres apropòsits estrenats en èxit en Carcaixent i Valéncia.

Forma part de la junta de govern de Lo Rat Penat, des d’on organisa el Concurs de Milacres de Sant Vicent Ferrer, participa i organisa el recital poètic a la Mare de Deu dels Dolors, Patrona dels poetes valencians, així com el floral concurs de les Creus de Maig.

També és ponent  dels cursos d’introducció a la poesia valenciana que des de l’any 2000 s’impartixen en Lo Rat Penat en bon aprofitament.

És membre de la junta de govern de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, de la que és contador; forma part de la Junta Central Vicentina com a representat en la mateixa de Lo Rat Penat; pertany a l’Agrupació Lliterària ‘Amics de la Poesia’ i ha colaborat en numeroses revistes i publicacions.