Calatayud i Tortosa, Vicent Ramon


Vallada, 1942

 

Fundador i actual President d'Honor de l'Aellva. Autor que goja de riquea de vocabulari i viva capacitat descriptiva. Cultiva fonamentalment la prosa. Narrativa per a chiquets, contes, costumisme... i prosa poètica, colaboracions periodístiques etc., com tertúlies radiofòniques o televisives. En la seua professió d'Agent Comercial, fon Secretari del Colege de Valéncia i seguix sent animador cultural per excelència.   

També ocupà la Secretaria de Lo Rat Penat, quan Xavier Casp era President, en 1980. Fon el moment en que es retornà a la fidelitat ortogràfica, encarregant-se d'adreçar, pel treball i la serietat, la societat trencada. Tenien enfront a les autoritats, pero pronte reviscolà esplèndida. Allí creà la Gentilea Floral i és membre del seu Consistori de Mantenedors. En l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana (Aellva), crea i anima un núcleu que genera ampla activitat d'encorajament lliterari. És membre de la Asociación Colegial de Escritores de España. Acadèmic corresponent i numerari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana a més de secretari de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes i Patrono científic de la Fundació Max Aub.

Començà a publicar en la revista Murta, a on arribà a ser nomenat director. Ha publicat artículs en distintes revistes de tot el Regne, com també en tots els periòdics valencians i en l’edició valenciana de ABC. Colaborà en la revista Lo Rat i actualment té una colaboració semanal en Las Provincias. També és firma habitual de la revista Lletrafaller, que edita L'Oronella des de 2004. És coautor junt en Aureli López del Calendari de Lo Rat Penat.

Com a escritor guanyà els premis: 'Josep Pasqual Tirado' l'any 1981, de la Revista Murta, narrativa per a chiquets. 'Primavera' any 1982 de l'Associació cultural El Crit del Palleter, prosa poètica. 'Joanot Martorell' any 1982, de l'Ajuntament de Gandia, en narrativa. Primer Premi de Periodisme any 1993 del Colege d'Agents Comercials. En el III Certamen Lliterari de l’Ateneu Cultural Paterna 2004 guanyà el premi de poesia 'Torre de Paterna'. Premi 'Conselleria de Cultura' per ensaig en 2003 i 'Botànic Cavanilles' en Lo Rat Penat 2005, Accèsit a la Flor natural en els Jocs Florals CXXII. 

Els llibres publicats es titulen: Això era un rei...Evocacions de tot l'any. Premis Poètics Primavera 82 . Estampes imprescindibles dels anys quaranta. La caixa de les maravelles. Contar i cantar. Històries d’un carreter (en capítuls en la revista Murta). Volent arribar, Veus del meu poble, Als 30 anys de Murta... Té participació en el colectiu del llibre Homenage a Miquel Adlert; comunicació en llibre resum de les I i II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana, treball publicat en el llibre Lliggam. Prologà els llibres: La veu de Vallada en l'ànima, colectiu; Gavina blava i uns atres contes, de J. Ll. Garcia Ferrada; Pensaments lliures i en Brots d’Aureli López; Recitals poètics primavera d'estiu 94, colectiu; 50 anys del 7 d'octubre de Xavier Casp; Aquareles de la llar de Pere Delmonte, aixina com les introduccions o cumunicacions del Cresol, revista lliterària de l'Aellva... en valencià, a més d'unes atres participacions en revistes locals o festives o pròlecs, inclús en castellà. Té al seu càrrec l’edició del Cresolet de l'Aellva. Participà en l'obra colectiva Clams de vida, Goles en Clam, Clams en llibertat, Corones poètiques i distints recitals.

 

Està en possessió del premi 'Vinatea', d’Amics de la RACV; com també del premi 'Fadrí', a 'Les lletres Valencianes' l'any 2000 de l'associació cultural Cardona i Vives de Castelló. Per la seua trayectòria, potenciant i divulgant el valencià, guanyà el títul 'Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana' en la IV Convocatòria, dedicant-se a l'estudi de la seua personalitat les XVIII Jornades dels Escritors i fon declarat 'Agent Comercial Ilustre' pel Colege d'Agents Comercials de Valéncia en 2009.