Celebrada la tertúlia-taller de prosa del més de maig.

Els escritors Manuel Lagardera i Antoni Ruiz Negre han protagonisat este dilluns dia 10 de maig la tertúlia-taller de prosa programada per ad este més.

Manuel Lagardera, especialiste en llibrets de falla infantils, nos va oferir l’obra “Una fantàstica ferramenta”; un relat en el que, no sense certa ironia, construïx en mestrage un conte jovenil entorn d'un encontre sorpresiu de dos germanes en un ser misteriós... Esperem que l'autor proseguixca per esta sendera que inicia en l'important camp dels relats dedicats al públic jovenil.

Antoni Ruiz Negre per la seua banda nos oferí dos llectures. “Canvi de sexe” conta el particular devindre d’una dòna encabotada en complir el somni de tota sa vida: ser home, en un final insospitat. En “Cóm furtar un tranvia” l'escritor compartix —en una cuidada i detallada descripció— el succeït en primera persona d’uns jóvens ravachols en la Russafa dels anys cinquanta.

En acabar les llectures s’inicià l’acostumada tertúlia-crítica entre els autors i el públic que en bon número assistí a l’acte en la nostra sèu. 

D'esquerra a dreta, Antoni Ruiz Negre, la nostra presidenta Maria Jesús Coves i Manuel Lagardera, durant el coloqui posterior a les llectures.