Celebrada la tertúlia-taller de prosa d'octubre

El passat dilluns, dia 18, se celebrà en la sèu de l’Associació la tertúlia-taller de prosa corresponent ad este més d’octubre. En esta ocasió els escritors que llegiren els seus texts foren Josep Cubells i Aureli López.

Josep Cubells nos oferí, en el títul de El vestíbul, l’alvanç d’una obra en la qual treballa; se tracta del preàmbul d’un recull de capítuls que responen a dotze preferències lliteràries de l’autor. Els capítuls s’organisen com les dotze cambres d’una casa, a les quals s’accedix des del vestíbul. En ell, Cubells barreja realitats i ficcions, pors i espillismes que comprenen des de lo més gran i lluntà fins a lo més pròxim i minúscul, deixant obertes les portes en una enganchant intriga.

Per la seua banda, Aureli López llegí dos relats; u d’ells curt, que du per títul Fotent o fotuts i un atre de llarc, titulat Oblidats. En el primer d'ells, Aureli s’enjugassa en la doble moral de qui patix allò que al mateix temps fa, en una mordaç crítica final al desenteniment actual cap al pròxim. En el segon relat, Oblidats, oferix una visió crua del món marginal que podem trobar en qualsevol cantó, a poc que es lleve el tel que nos enfosquix en oblit i indiferència la seua presència.