Celebrats els CXXVIII Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia

El passat 20 de giner tingué lloc en el Teatre Principal de Valéncia c. la cerimònia dels CXXVIII Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia. Com cada any, numerosos poetes, investigadors i escritors han participat en est important certamen lliterari.

Des de la AELLVA volem donar l'enhorabona a tots els guardonats pels seus treballs, i felicitar especialment als nostres companyons premiats: Manuel Navarro i Navarro, guanyador de la Flor Natural pel treball "Tu", aixina com també de l'Englantina d'Or; Ampar Cabrera i Sanfèlix, guanyadora de la Viola d'OrJosep Navarro i Salvador, guanyador de l'accèsit a la Flor Natural i el Premi de poesia festiva; Rafael Melià i Castelló, guanyador del premi Tramoya de teatre; i Josep Climent i Barber, guanyador del premi Elvira Carles.

Vaja a tots ells el nostre més sincer reconeiximent.