Comunicat de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana sobre el llegat de Blasco Ibáñez

L’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, Aellva, decidí per unanimitat, en la junta celebrada el 14 de giner, unir-se a les atres entitats que aixina ho manifesten, en el desig i l’esperança de que s'aplegue al consens entre les parts implicades a fi que el llegat del nostre valencià universal Vicent Blasco Ibáñez se quede en la seua terra.

¡Quina vergonya per a nosatres i les futures generacions haver consentit que, per falta d’acort entre els qui deuen posar per davant de tot l’amor pel patrimoni i els fills ilustres -que no deuen ser propietat de ningú sino de tots els valencians-, els fondos més personals de l’escritor i polític ixqueren de Valéncia, a on ell vullgué descansar per a sempre, com podem llegir en la seua llosa mortuòria en el cementeri general!

Igualment, reclamem que s’atenga dignament la Casa-Museu de la Malvarrosa, inspiració per a tants estudiosos i amants de la lliteratura en general i de l’obra de Blasco en particular.