Conferència de Manuel Marzal sobre la poesia trobadoresca

Este dijous, dia 20 de giner, Manuel Marzal i Àlvaro pronunciarà una conferència titulada "El zegel, l'orige de la poesia del trobador", la qual ha organisat el Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana.

El conferenciant és vicepresident primer de l'Associació d'Estudis del Cant Valencià i també soci colaborador de l'Aellva. L'acte tindrà lloc a partir de les 19:30 h en La Llar, sèu de la Plataforma Jovenil Valencianista en Alfafar (avda. de Menendez i Pelayo, 10-12 —antiga carretera Real de Madrit—).