Determini d'entrega de treballs que opten als premis lliteraris de l'Ateneu Cultural de Paterna

S’informa ad aquells escritors que estiguen interessats, que el determini de presentació d’obres que opten ad algun dels premis lliteraris de l’Ateneu Cultural de Paterna es tancarà el pròxim dia 15 de maig, a les 15 hores. Els treballs que es presenten al jurat han de dirigir-se abans d’eixa data i hora a l’apartat de correus 111, 46980 de Paterna, indicant en el sobre “Certamen lliterari de l’Ateneu”. 

Els premis convocats són:

Premi Ateneu Cultural, Roberto Salvador Moros, de poesia, al millor poema de composició i tema lliure escrit en llengua valenciana. Mínim: 70 versos. Dotat en 900 € i publicació.

Premi Torre de Paterna, Puertas metálicas Andreu-Barberá, de poesia, al millor poema sobre l’història i les tradicions (culturals, ceramistes, lúdiques…) de Paterna. Mínim: 60 versos. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi Coves de Paterna, Germandat de l’Ecce-Homo, de poesia, al millor poema sobre aspectes morals, religiosos o de la pròpia festa. Mínim: 60 versos. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi Socarrat, Cristaleria Martínez, al millor poema satíric a l’entorn de l’actualitat internacional. Mínim: 50 versos. Dotat en 450 € i publicació. 

Premi Miquel Adlert Noguerol, Caixa Rural de Torrent, de narrativa curta. Extensió mínima: 60 folis. Dotat en 900 € i publicació. 

Premi d’investigació, Bancaixa, sobre el tema “Tradició històrica de les festes de Paterna”. Dotat en 750 € i publicació. 

Premi concurs de contes, Sargantana Producciones Artísticas. Extensió mínima 12 folis. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi de teatre valencià, Paco Riera, joyer. Obra curta de 45 a 55 minuts, que s’estrenarà en la Mostra de l’Ateneu. Dotat en 300 € i publicació. 

Premi Reto Blanco de jóvens escritors, D. Ángel López-Amo Calatayud, notari de Paterna. Extensió mínima 5 folis. Dotat en 300 € i publicació.