Furió Egea, Josep


Valéncia c., 1955

Catedràtic d’Institut de Secundària, des de setembre de 1982 fins a setembre de 2015 en que va passar a la situació de jubilat.

Membre del Consell de Redacció de la Revista Lo Rat, revista oficial de Lo Rat Penat, des de febrer de 1990 fins a juny de 1999. Colaborador de la mateixa revista en numerosos artículs de salut i cultura valenciana.

Soci fundador de la AELLVA (1991), vocal de la primera Junta de Govern, colaborador dels primers números de Cresol, la revista oficial de l’Associació en els primers anys.

Ha participat en diversos tallers de prosa de l’Associació i en diverses ponències de la Semana Cultural de l’Associació, entre elles un anàlisis de la poesia religiosa d’Anfós Ramon, una reflexió sobre les Normes de l’Acadèmia de Cultura Valenciana en l'educació i una semblança de l'aportació del Botànic Cavanilles a l'agricultura.

Ha colaborat en artículs de religió i cultura valenciana en la revista de l'Altar de Sant Vicent Ferrer de Russafa des de 1993 fins a 2013.

En l’actualitat colabora en L'Enciclopèdia (wikipedia en valencià) aportant alguns artículs de temàtica religiosa.

- Va realisar els estudis de Ciències Biològiques en l'Universitat de Valéncia entre 1972 i 1977, obtenint el Premi Extraordinari de Llicenciatura de dita Universitat en 1982.

- Doctor en Ciències Biològiques por l'Universitat de Valéncia (1982), obtenint el Premi Extraordinari de Doctorat por dita Universitat en 1983.

- Catedràtic d'Ensenyança Secundària en Biologia i Geologia, des de 1982 fins a 2015, any en que accedix a la situació de jubilat.

- Eixercix la funció de Catedràtic en l'I.E.S. Julià Ribera Tarragó de Carcaixent (Valéncia) entre 1982 i 1987, complint en dit centre els càrrecs de Vicesecretari (1982-1984) i Cap d'Estudis (1985-1987).

- Eixercix la funció de Catedràtic en l'I.E.S. Enric Valor de Picanya (Valéncia) entre 1987 i 2015, complint en dit centre el càrrec de Vicedirector (1987-1989).

- Autor de llibres de text per a alumnes d'Ensenyança Secundària, des de 1987 fins a 2011, en 28 títuls publicats per l'Editorial E.C.I.R. de Valéncia.

- Autor de guies didàctiques per a professors d'Ensenyança Secundària des de 1995 fins a 2015, en 16 títuls publicats per l'Editorial E.C.I.R. de Valéncia i 3 títuls publicats per l'Editorial Santillana de Madrit.

- Coordinador de treballs d'investigació d'alumnes d'Ensenyança Secundària per a events de difusió científica entre 2004 i 2017, havent participat en 6 congressos i 4 certàmens, entre els quals destaquen els següents premis:

* Premi per la Llabor de Foment de la Cultura Científica i Investigadora (2008) en el marc del XXI Congrés de Jóvens Investigadors de l'INJUVE i el Ministeri d'Educació.

* Treball premiat en el I Premi Nacional (àrea Ciències, Nivell 2) en el XV Premi San Viator d'Investigació en Ciències i Humanitats, del Colege San Viator de Madrit (2009).

* Treball premiat en un I Premi Nacional en el XXIV Congrés de Jóvens Investigadors de l'INJUVE i el Ministeri d'Educació (2011).

* Treball premiat en el I Premi en el III Certamen IES Malilla de Jóvens Investigadors, en Valéncia (2017).