Ha faltat Manolo Zarzo

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana desija manifestar el seu condol per la mort de Manuel Zarzo i Lozano, escritor i soci d'esta entitat, i vol acompanyar en el sentiment a familiars i amics en este moment tan dolorós.

Llicenciat en Humanitats i Filosofia, empresari i escritor, la seua vida laboral estigué dedicada al món empresarial, i eixercí càrrecs de responsabilitat en vàries empreses, com Hartman, S.A., Aceros Eléctricos del Turia, S.A. i Laminadora del Sur, S.A., entre atres.

Des de 1976 estigué íntimament lligat als moviments culturals valencianistes en defensa de les senyes d'identitat del poble valencià. En eixe mateix any participà en la fundació de l'editorial Promoció de Cultura Valenciana, posteriorment Del Sénia al Segura

En 1977 participà en la fundació de la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valéncia. Cofundador del Grup d'Acció Valencianista (GAV) també en 1977, fon el seu primer Secretari General.

Manuel Zarzo, junt a Xavier Casp. Miquel Adlert i Paco Ruiz, varen crear la revista en llengua valenciana Murta (1978-1983), de la que Zarzo fon el seu primer administrador.

Va publicar artículs periodistics en prensa i revistes, com Valencia Fruits, Economia Valenciana, SomMurta i el diari Las Provincias.

Guanyà el premi Adlert de novela en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia de 2002, organisats per Lo Rat Penat.

El Grup d'Acció Valencianista li concedí el premi Llealtat en l'any 2013.

Entre les seues obres destaquen:

  • 1977 - El Pare, el fill i l'atre. Novela
  • 1980 - Més allà del juí final. Novela
  • 1995 - Valencians front al catalanisme. Ensaig
  • 2003 - El soterrar. Novela
  • 2003 - L'atra cara de la moneda. Novela. Premi "Adlert" de Lo Rat Penat, l'any 2002.
  • 2007 - El faristol. Novela

Descanse en pau, i en el recort de tots els valencians.