Ha faltat Vicent Rebollar

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, a través de la seua junta de govern, desija mostrar el seu fondo pesar per la mort, hui, d'En Vicent Rebollar i Cerdà, eminent escritor, activiste cultural i soci de la nostra entitat, i vol acompanyar afectuosament en estos dolorosos moments a tots els seus familiars i amics.

Vicent Rebollar naixqué en Almenara un 25 de giner de 1931. Cursà estudis de Bachiller en l'institut Ripalda de Castelló i Salesians de Valéncia C., per a en acabant matricular-se en Mestria Industrial i Ingenieria Tècnica. 

Eixercí durant onze anys com a monitor de Formació Professional en el Ministeri de Treball (PPO). Professionalment treballà com a director i assessor en diverses empreses d'àmbit estatal i internacional.  

Articuliste, conferenciant, fundador de la revista "L'Agüelet", publicà diversos artículs en revistes d'economia empresarial, sobre formació, logística i productivitat. Paralelament publicà numerosos artículs i llibres d'investigació sobre les raïls de nostra terra; publicacions editades per Difusió Cultural d'Amics L'Agüelet i la Fundació Vicent Rebollar, de les quals era president.

Publicà 52 obres entre valencià i castellà, de les que destaquen, per eixemple, "Contalles i relats d'estiu", "La família", "Almenara, pasado, presente y futuro", "Poemes d'un valencià", "Nits de contes i relats", "Genealogía de la familia Próxita en el estado de Almenara", o el llibre "De Almenara a Zaragoza" dedicat a la vida de santa Genoveva Torres; aixina com "Contes infantils" (10 vol.), "Personages valencians" (10 vol.) i "Personages del Comtat d'Almenara" (10 vol.). 

En la seua etapa com a president del Comité de l'Idioma Valencià s'edità el "Mapa de les Comunitats Llingüístiques d'Europa" i el llibre "El valencià, una llengua del segle XXI", que foren presentats en el Parlament Europeu (Brusseles) aixina com en les exposicions de "Expolingua" de Madrit i Lisboa. 

Una prolífica acció cultural, difonent i defenent les tradicions, l'història i la llengua valencianes, d'Almenara i de tota Valéncia, que dugué a terme de manera incansable durant tota sa vida, i per la que, agraïts, sempre el tindrem en el nostre més sentit recort.

En pau descanse.