Jornades dels Escritors 2018 - Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l'Universitat de Valéncia

 

Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia

[XXVII Jornades Aellva]

12, 13 i 14 de novembre de 2018

 

Saló Stolz | Ateneu Mercantil

Plaça de l’Ajuntament, 18 – 46002 Valéncia C.

                 

Un any més, l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana celebra les seues tradicionals Jornades. Baix el títul “Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l'Universitat de Valéncia”, nou investigadors, professors i divulgadors culturals recorden una fita de primer orde: la creació en giner de 1918, a instàncies del Centre (hui Real Acadèmia) de Cultura Valenciana, d'una càtedra regentada pel filòlec Lluís Fullana i Mira dedicada a l'ensenyança científica del nostre idioma. Una efemèrides que, en 2018, presenta la màxima actualitat.

Pot llegir-se punchant ací un breu balanç de les jornades, en un reportage fotogràfic.

 

Dilluns 12.11.2018 [1ª jornada]

 

19:30 h

· Posicions respecte a la llengua valenciana a finals del sigle XIX i principis del XX. Voro López

· Les normes de 1914 i la Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana de 1915. Juli Moreno

· La Càtedra de Llengua Valenciana. Génesis i desenroll. José Francisco Ballester-Olmos

 

Dimarts 13.11.2018 [2ª jornada]

 

19:00 h

Proyecció de vídeo: entrevista a Benjamí Agulló sobre Lluís Fullana (Raonem. Punt d’encontre Manolo Soler)

 

19:30 h

· Biografia de Lluís Fullana i Mira. Benjamí Agulló

· La llengua valenciana en l'universitat actual. Joan Carles Micó

· L'obra historiogràfica de Fullana. Daniel Sala

 

Dimecres 14.11.2018 [3ª jornada]

 

19:30 h

· La posició del pare Fullana respecte a l'entitat i l'us del valencià. Òscar Rueda

· Una oportunitat perduda: de l'abolició de la Càtedra de Llengua Valenciana a l'aparició de les Bases d'Ortografia Valenciana de 1932. Ricart Folgado

· L'obra filològica de Fullana. Miquel Àngel Lledó

 

S’entregarà gratuïtament el llibre oficial de les jornades, que conté les comunicacions completes, a qui assistixca a les tres sessions.