L'Associació

  • Història i motius de la creació

En les acaballes del 90 es reunien en el sí de Lo Rat Penat un grapat d’escritors valencians, per a debatre una idea que Miquel Castellano i Vicent Ramon Calatayud havien madurat: el crear una associació específica que agrupara, formara, dignificara i estimulara la producció en la nostra llengua pròpia per naturalea, LA VALENCIANA, auspiciant la publicació dels treballs inèdits, al temps que es feen viables noves creacions i s’assaonaven escritors mes incipients. El 5 de decembre del 91 les autoritats pertinents aprovaven els estatuts fundacionals i concedien a la ya constituïda associació el número estatal 105.575; s’organisà la primera assamblea i s'elegí la Junta de Govern.

Ara, després de més de 50 títuls en el carrer; quan formen en la nòmina la centena llarga d’autors en obra; havent conclòs exitosament les moltes Jornades Culturals, corresponents a uns atres tants anys i cicles formatius i de debat; tenint prevists els ya tradicionals Recitals Poetics; fent que un centenar d’autors hagen llegit i comentat obra propia en les Tertulies Tallers de Prosa; gojant d’haver nomenat democràticament més de dèu vegades Escritor de l’any a l’associat que ho ha mereixcut, cada nou eixercici; publicat el nom del guanyador del Premi nacional de lliteratura en llengua valenciana i deixant escrita i escampada tota la seua trayectòria formativa i lliterària, a través del seu orgue Cresol i dels intercanvis en distints estaments i organismes de tot lo món, pensem que s’està en el cami d’alcançar les aspiracions fundacionals.

  • Domicili i ubicació de les nostres activitats

Si bé en els principis se nos facilità per Lo Rat Penat el lloc domiciliari, des del 95 fruïm, en el carrer de Dalt, 64 del Cap i Casal, d’un baix apropiat per a rebre i acollir als associats i realisar els actes mensuals de formació, aixina com dur a terme el govern de l’ent. Per a les Jornades, Recitals i uns atres actes públics hem dispost del Salo d’actes del Colege d’Agents Comercials, de l'Hemicicle i Saló de Cristal de l’Ajuntament de Valéncia, del Museu de la Ciutat, de l'Almodí, els Jardins de Monforte i el Saló de Plens de la Corporació Provincial, on actualment es celebren les Jornades dels Escritors. Tenim tambe registrades activitats en enclaus institucionals de Castelló, Gandia i Elig.

  • Cens, procedència i activitats dels censats

El núcleu fundacional es basà en escritors de Lo Rat Penat, pero posteriorment van integrant-se els creatius que afloren i quallen alguna obra, provinents de totes les bandes del regne (Elig, Alcoy, Paterna, Alacant, Vallada, Burriana, Castelló, Font de la Figuera, Sagunt, Almenara, Algemesí, Alaquàs, Quart de Poblet. Xàbia etc.) i fòra del mateix (Guadalajara i Canàries), sempre que l’escriguen en llengua valenciana. És per això que, en totes les convocatòries i certamens lliteraris, o en qualsevol activitat cultural, en el nostre idioma, estem presents a través dels nostres associats. Representant a l’Aellva s’ha intervingut en les I i II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana, organisades pel Consell Valencià de Cultura. I hem segut rebuts en el Parlament Europeu, després de que en son dia s’elevara a la seua Comissió de Cultura durant els seus treballs sobre Llengües Minoritàries el corresponent informe "Testimoni cronòlogic d’autors en llengua valenciana" englobant i citant les fonts i producció des del sigle XIII a l’actualitat.

  • Premis i reconeiximents

Estem en possessió del premi AUSIAS MARCH, otorgat a títul colectiu per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, l’any 1994, per la mampresa d’animar i fonamentar les edicions en valencià. En el 1995 igualment se nos reconeixia en el premi VINATEA, per la defensa de la pròpia llengua. També estem en possessió de la PALMA DORADA, que nos otorgà el Patronat Històric i Cultural Regne de Valéncia d’Elig.