Les XXVI Jornades d'Escritors en Llengua Valenciana

Autor/s de l'artícul: 

Quan hi ha qui s'encabota en trencar Espanya i ací amaga un perillós joc d’anexionar-nos, per la llengua, al desgavell, l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana –AELLVA seguix treballant, acaronant als creadors i procurant dotar de llibres solvents a l’interés  del llector normal. Fidel ad esta postura, serena i constructiva, com cada any convoca a les seues Jornades. Són les vigèsimes sextes, programades per  a l'estudi i debat cultural valencià, en sa pròpia llengua, la llengua valenciana gens dubtosa, la que pren el nom del nostre poble i li dona caràcter, sense fer-li oix a cap idioma ni indispondre's en l'atra llengua oficial. Estes se celebraran en les vesprades dels pròxims dies sis, sèt i huit d'este novembre del 2017 a partir de les 19 hores.

Ninguna ubicació podríem trobar més adequada per a dur-les a bon terme que el hui gloriós Monasteri de Sant Miquel i dels Reis, que nos acull fa ya alguns anys. Allí, a on reposen en silenci a l’abast de tots els millors llibres valencians de sempre i finalment tota la producció editorial valenciana. Allí, a on acodixen en ilustrada pelegrinació els estudiosos i curiosos, valencians i forasters, buscant els sabers pretèrits. Perque esta penyora ben preada és la Biblioteca Valenciana, casal dels llibres i casa de tots. Ad este noble edifici van arribant llibres i, inclús, biblioteques sanceres per a ser conservades,  dignificades i útils. En tal d'ajudar-nos per a  saber quí fórem, en l’enorme càrrega històrica que  la lliteratura valenciana representà en els sigles d’or, allí se manté la tradició dels escritors valencians en les dos llengües, demostrant quí som, al proyectar lo que volem seguir sent. Fidels a l’arraïl, la meritòria recuperació d'estes pedres, duta a cap en temps de democràcia, nos ajuda a ser  garants d'història, i la disposició del conjunt monumental, com receptàcul de cultura, nos donà igualment peu en son dia per a que aprofitàrem la  pau dels claustres  i l’alberc en les voltes de antic refectori per tal d‘avivar com vector de més cultura. Per a mostrar-la, debatre-la i fruir-la sense traves ve esta crida.

Enguany, baix el títul “Historiadors, cronistes i dietaristes valencians” tractaran ben enramellades de sabers, doctes  veus, sucoses aportacions i presentacions brillants. Són majorment figures  conegudes dels llectors de Las Provincias, que com escritors firmen habituals  seccions o columnes del periòdic: José Vte. Gómez Bayarri, doctor en Història, nos esplanarà lo que diuen les cròniques de la festa del 9 d’Octubre; el Dr. José Aparicio Pérez, dirà de la Prehistòria, història i arqueologia en el Regne de Valéncia; el Dr. Daniel Sala, historiarà sobre la visió de Valéncia pels viagers estrangers. Els tres ponents són Acadèmics de número de la RACV, i  tot això serà el dia 6, dilluns. Òscar Rueda, ingenier i secretari de la AELLVA dirà de “Les quatre cròniques Reals”; pel Dr. Antoni Atienza, sabrem cóm s’escrivia història en clau valenciana en els sigles XVI i  XVII; Agustí Zacarés, com historiador sap “de l'Ilustració a la Renaixença” en figures com Mayans, Boix i Llorente; com a remat del dimarts dia 7, Rafael Solaz, impagable bibliòfil, nos durà al coneiximent “El Dietari valencià de Pau Carsí Gil. Este mateix dia 7 se farà a les 5 de la vesprada una visita al Monasteri, guiada  i oberta, als escritors o interessats que s'apunten en antelació. Perque no se pot voler allò que se desconeix, nos convé conéixer millor les glòries valencianes, tan a la mà... i injustament mal conegudes. Vingau, que sereu ben rebuts. L’últim dia, el dimecres huit, nos parlaran Emilia Salvador i Ampar Cabanes, les dos catedràtiques i acadèmiques de la RACV, sobre els seus mestres i recordats professors Joan Reglà i Antonio Ubieto; el Croniste Oficial de Valéncia i membre del Consell de Cultura, Francisco Perez Puche, dirà dels seus antecessors: “El periodiste com a creador de crònica: Llorente Falcó, Domínguez, Ombuena”, com a regal del dimecres dia 8, posant al dia bona part del quefer del diari.

La gràcia d’estes jornades s’arremata publicant la matèria duta a debat. Les ponències, comunicacions i presentacions de cada any, fan el llibre recull oportú. És cosa ben pròpia d’escritors, compromesos en deixar en bona llengua valenciana llibres cabals de  pensaments resumits, sobre qüestions que importen i poden ser fites per al demà. Quan les modes, les rets i les pressions nos inunden de “postveritats consumibles” i amenaçants anexionismes, tenim l’obligació de deixar, com les pedres passadores de rius i barrancs, llibres ferms i raonables que, a prova de riuades, faciliten el vindre o tornar al passat. Des de l’ahir al hui, cap al demà, sempre escritors, per a crear més llibres. Lliures.

Colofó de l'anual celebració, “El Sopar dels Escritors”  serà el dia 17, divendres, en els salons de “La Hípica” a les 21.30 h. Oferirem, com sempre, el regal de llibres imprescindibles, el valor dels quals en diners sempre és superior al preu de cost del menú, donant  com a resultat que sopem gratis, havent passat una velada amical de neta valencianitat.

 

* Publicat en el diari Las Provincias el dia 4 de novembre de 2017