Lexicografia valenciana en el periodo foral àureu

Les obres més significatives d'este periodo tenen un caràcter erudit i busquen la purea en l'us de l'idioma. És el cas del Llibre de Concordances de Jaume March (1371), de les Regles de Bernat Fenollar (cap a 1415) i sobretot el Liber Elegantiarum de Joan Esteve (1472), publicat en Venècia en 1489 i considerat l'obra lexicogràfica més antiga escrita en una llengua romanç.  

Pàgina del Liber Elegantiarum (1472).

 

Dedicatòria del Liber on se cita estar escrit en llengua valenciana.