Llectura homenage extraordinària en honor d'Obduli Jovaní

Dilluns, 25 Febrer, 2013 - 19:45 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

El nostre amic, soci i excelent escritor Obduli Jovani va faltar el passat dia 18.

L'Aellva vol tributar-li el reconeiximent que mereix la seua vida al servici de la llengua i la cultura valenciana, que es mantingué fins a l'últim moment, ya que, no trobant-se massa be, encara va ser llector de la Tertúlia Taller de Prosa del mes de giner.

Per tal motiu, vos convoquem el pròxim dilluns dia 25, a les 20 hores, per a una Llectura Homenage Extraordinària, en la qual distints membres de l'Aellva llegiran texts d'Obduli, trets de la bona collita que nos deixà en les distintes intervencions en els nostres actes a lo llarc dels anys.

En la creença que és de ben naixcuts ser agraïts, complirem en un deure, recordant-lo en la seua obra.

Gràcies per omplir l'Associació el pròxim dilluns.