Millàs i Mascarós, Ana


Valéncia C., 1958

Naix en la ciutat de Valéncia, en el carrer d’Espinosa, recentment estrenada la primavera del 58.
 
Molt pronte, alentada per la trayectòria lliterària del seu besyayo En Manuel Millàs Casanoves, celebrat poeta i dramaturc del seu temps, se va sentir atreta pel món de la faràndula en general i pel de la creació lliterària en particular.
 
En la década dels 80, s’inicià com actriu dins del teatre amateur. El seu pas per l’interpretació l’animà a realisar, paralelament ad esta activitat i durant cinc anys, les primeres incursions en el camp de la direcció escènica fent-se càrrec del grup de teatre d’una comissió fallera, en el que guanyà diferents premis dins de concursos d’àmbit faller.
 
En la década dels 90 continuà aventurant-se, pas a pas, per la dramatúrgia i en 1995 estrenà la seua 'òpera prima' ¡Cinc chiques i un criat, ya tenim l’embroll armat! En 1999 se fa càrrec de la presidència de la Taula Valenciana d’Autors Teatrals, entitat que presidí fins a juny de 2006.  
 
En l’actualitat, conta en més de una dotzena de peces de micro-teatre, diversos monòlecs, tres comedies infantils, i dihuit obres dramàtiques, dotze d’elles estrenades, en les que contempla com a temàtica gèneros ben diferents, que van des de la comedia desbaratada, la tragicomèdia fantàstica, fins al drama d’intriga, passant pels apropòsits (gènero autòcton valencià) i el café-teatre. 
 
Aixina mateix ha realisat multitut de llectures dramatisades en diferents seus: Círculo de Bellas Artes (Madrit), La Casa Encendida (Madrit) Ambit Cultural El Corte Inglés (Valéncia), SGAE (Valéncia), EXPOJOVE (Valéncia) i, cóm no, en els tallers tertúlia de l'Aellva.Dèu de les seues obres han segut publicades, cinc de elles en la colecció Biblioteca Teatral editada per la Taula Valenciana d’Autors Teatrals tres en la colecció de Teatre de la AAT (Asociación de Autores de Teatro) i el restant en BVA Fil d’Aram, i en L’Oronella.
 
En 2007, un dels seus últims treballs dramàtics 'Ombres en l’espill', resultà guanyador de la 'XX Edició dels Premis Lliteraris d’Obres de Teatre Inèdites en Llengua Valenciana', convocats per Junta Central Fallera i patrocinats per la SGAE. Així mateix en 2008, i en la 'XXI Edición' dels mateixos Premis Lliteraris, torna a ser guardonada en el Premi per 'Fosca vanitat'.
 
Actualment, es troba implicada formant ademés part activa de DONESenART, la AAT (Asociación de Autores de Teatro), SGAE, Asociación Colegial de Escritores de España, Taula Valenciana d’Autors Teatrals, de la que es vicepresidenta i l'Aellva (Associació d’Escritors en Llengua Valenciana).
 

 Mostra i fruit de la seua implicació en quant es referix al fet escènic es el seu propi grup A-Kábala TEATRE constituït en 2005 i, en el que fins ara, ha efectuat diferents montages tant d’obres pròpies com alienes. En la seua web personal: 'El rincón del teatro' (anamillasteatro.galeon.com) oferix, ademés de una mostra en sinopsis i característiques tècniques de la seua producció dramàtica, informació de montages, fotografies, esqueigs, artículs, etc.

Com a enamorada de l’escena, ademés de escriure i dirigir, continua desenrollant tant la seuaf aceta d’actriu com la de direcció que mai no ha relegat.