Nelo Pinyol... volgut Manolo Navarro, 18 d'octubre de 2021

Autor/s de l'artícul: 

SER... SEMPRE 

L’Aellva rebia un generós donatiu, majorment inèdit, en una Tertúlia d’únic llector, emocionat ell, sincer i humil en la veu reduïda pero fent l’esforç de ser entés, sobretot comprés en acabant d’haver botat la barrera del huit; ell i els seus amors: la companyera de vida, la creació lliterària i els bons amics. El “presentaren” Mª Jesús i Òscar i anà llegint poemes, en valencià i castellà... més en llengua valenciana i triant els que podien fer-nos més feliços a tots, poemes satíric-festius entre els que ne descollaren alguns del nou i genial Un somriure per a viure, l’atent silenci dels assistents em recordà un solo d’oboe, violí o fiscorn en el millor concert; un trinquet mut mentres se piloteja intensament i esclafix en forts aplaudiments quan es decidix el quinze; un teatre que pareix buit quan hi ha una interpretació magistral o una veu que embruixa al públic...

A petició dels més vells oyents –per als nous escritors era desconegut, tancà en l’insuperable “Malaït dit” que va publicat en Faça el favor de somriure. Tots nos riguérem en ganes i era d’admirar el compartit retillar dels ulls pels moments vixcuts.

Segur que l’Aellva i L’Oronella aniran donant-li vida, en paper, ad algunes de les 20 obres ineditades que Manolo nos obsequià. La millor anècdota és que venia a despedir-se per a sempre i nos parlà del nou llibre que estava escrivint i de l’idea –ya quallada per al pròxim... Nelo Pinyol ha segut, és i serà... Sempre.

 

   

Algunes imàgens de la tertúlia del passat 18 d'octubre en l'Aellva, en la que Manolo Navarro va llegir els seus últims treballs, acompanyat per Maria Jesús Coves, presidenta d'honor de l'Aellva, i Òscar Rueda, secretari de l'entitat