Noves publicacions de l'Aellva

Com cada any per estos dies, coincidint en la celebració de les Jornades de cada any i el tradicional Sopar dels Escritors, l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana trau a la llum novetats editorials que, en la modèstia de les possibilitats actuals, pero en el voler de sempre, són contribució al coneiximent i a la reflexió de la nostra cultura, història i lliteratura.

Parlem del llibre que recull les ponències llegides en les passades Jornades i del llibre en el qual cada any nos obsequia l'escritor de l'any anterior, en este cas Juli A. Àrias; als quals llibres s'afig enguany també la publicació que arreplega les edicions de 2007 a 2010 dels Recitals poètics organisats per l'Aellva. 

El llibre de les Jornades d'enguany, dedicades com és conegut a Viagers, aventurers i descobridors valencians, recull el text de les ponències llegides en el marc de Sant Miquel i els Reis —sèu de la Biblioteca Valenciana— a lo llarc dels quatre dies que duraren, entre el 8 i l'11 d'este més de novembre. En ell pot trobar-se tota l'investigació i exposició dels ponents, i inclús per al numerós públic assistent, el llibre els oferix així mateix la ventaja d'arreplegar en la pausa deguda el contingut sancer dels treballs, que en l'acte de la llectura de la pròpia ponència no pot conseguir-se per la llògica llimitació de temps.

L'investigador, el curiós o el conreador de la nostra cultura pot enjugassar-se en ell a través de les reflexons de Felip Bens sobre viage, descobriment i lletra, acostar-se als perfils del jesuïta Juan Andrés, Rodrigo Botet, Jorge Juan, Tomàs de Suria o Max Aub, de la mà de Manuel Bas Carbonell, Vicent Trescolí, Antoni Atienza, Carles Gener i Vicent R. Calatayud, respectivament; acompanyar a Josep Vicent Miralles en l'aguaitó al viage a la ficció del món desijat de Martorell en el Tirant lo Blanch, admirar a Francesc X. de Balmis i l'expedició de la vacuna en la guia de Francesc Tarazona, o reflexionar finalment en l'aguda ploma de Daniel Sala sobre el caràcter i els tòpics o no tant tòpics dels valencians, a pur dels ulls dels qui nos han visitat. En definitiva un llibre imprescindible de nostra cultura i redó, dels qual és bon punt final com és costum el relat llegit per l'Escritor de l'any anterior en l'acte del seu nomenament.

Precisament és de l'Escritor de l'any de 2009, Juli Amadeu Àrias i Burdeos, la segona novetat editorial presentada durant el Sopar dels Escritors. En este cas l'autor ha innovat en lo que fins ara era costum per a regalar-nos en De Soca i arrel una obra que gira en torn de dos passions personals: el món de les falles i de l'etnologia valenciana, i més concretament dels oficis tradicionals valencians. En el motiu aglutinador de la festa fallera, Juli nos mostra en les pàgines d'est últim llibre seu els treballs de pirotècnics, indumentaristes, artistes fallers, velluters, orfebres, espardenyers, faixers, manters, poetes festius o ceramistes de socarrats; en definitiva un mòs de totes les activitats, costums i tradicions que s'estenen a lo ample de les comarques valencianes i s'unixen en el nexe de la mateixa festa.

Finalment, el darrer llibre presentat en motiu del Sopar dels Escritors és l'obra que arreplega les edicions XIV a XVII dels Recitals poètics que organisa cada any l'Associació. Estes edicions estaren dedicades al tercer centenari de l'abolició dels Furs valencians (2007), a l'octau centenari del naiximent de Jaume I (2008), al bicentenari de l'Exposició Regional valenciana de 1909 (2009) i a Joanot Martorell (2010); en les quals edicions han participat algunes de les nostres plomes més llorejades: Andreu Tintorer, Obduli Jovaní, Josep Vicent Miralles, Anfós Ramon, Quelo Romero, Ampar Cabrera, Elena Casa, Joan A. Alapont, Ferran Martínez, Emili Ridocci, Vicent Ll. Simó, Josep Ll. Garcia Ferrada, Roser Lacruz, Rafael Melià, Donís Martin, Joan Vicent Chenoll, Ernest Olmos, Juli Navarro, Josep Navarro, Aureli López, Vicent R. Calatayud, Josep A. Aymemir, Ampar Àlvarez, Manuel Navarro i Ricart Folgado