Renovació de la Junta de Govern de l'Aellva

En la ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA celebrada el 4 d’abril de 2022, d'acort en els estatuts, quedà constituïda la nova Junta de Govern de la AELLVA de la següent forma:

   PRESIDENT             Ricart Folgado i Bisbal

   VICEPRESIDENTA    Ampar Cabrera i Sanfèlix

   SECRETARI             Òscar Rueda i Pitarque 

   VICESECRETARI      Javier Navarro Andreu   

   TESORER                Ernest Olmos i Sabater

   CONTADOR             Gonzalo Monfort Torres

   VOCAL                    Lucas Grao i Silvestre

   VOCAL                    Elena Martínez Devís

    VOCAL                         Màxim Rueda i Pitarque

La nova Junta de Govern de l'Aellva, composta, d'esquerra a dreta, per Ernest Olmos (tesorer), Màxim Rueda (vocal), Òscar Rueda (secretari), Ricart Folgado (president), Ampar Cabrera (vicepresidenta), Elena Martínez (vocal), Lucas Grao (vocal), ademés de Javier Navarro (vicesecretari) i Gonzalo Monfort (contador) que no pogueren assistir a l'assamblea.