Tertúlia de lliteratura fallera en Castellar

El passat dilluns 28 de febrer se celebrà en el casal de la falla Plaça Verge de Lepanto de Castellar la tradicional tertúlia fallera de l'Aellva. S'ha de dir que fon una Tertúlia "extra" perque varen intervindre 3 llectors en lloc dels 2 habituals.

 

Mamprengué Vicent Xavier Navarro, de Lo Rat Penat, qui va desenrollar un ben documentat raonament sobre l'apassionant història del concurs de llibrets de falla i les polèmiques creades per l'Ajuntament de Valéncia, ya fa més de trenta anys, quan creà un concurs paralel al que Lo Rat Penat venia celebrant des de principis del sigle XX, el qual fon un renomenat fracàs perque l'immensa majoria de les comissions falleres volien el concurs com sempre, en llengua valenciana.    

 

En segon lloc parlà Òscar Rueda en una interessant intervenció a l'entorn de l'història de les revistes falleres, incidint especialment en aquelles publicacions que han fet i continuen fent història en este camp, com Pensat i Fet, El Fallero, El Turista Fallero o Lletrafaller. Sincerament nos sorprengué la riquíssima documentació aportada, desconeguda per a la gran majoria dels que allí estàvem, encara sent gent molt relacionada en el món faller.  

   

Com a remat intervingué Ferran Gil parlant-nos dels lletrers o cartellets que s'escriuen en la pròpia falla, en divertides anècdotes patides en "carn pròpia". Gil destacà que, en contra de lo que seria desijable, no sempre estan fets pel poeta autor de l'explicació en vers satíric valencià, i per això, seguit seguit, nos els trobem plens d'incomprensibles faltes (d'ortografia i de coneiximent poètic).

   

 

  

 

D'esquerra a dreta: Òscar Rueda; Mª Ángeles Gimeno (Honorable Clavariesa de les Festes de Sant Vicent, que presidia la taula en representació de la falla de Castellar); la nostra presidenta, Mª Jesús Coves; Vicent Xavier Navarro; i Ferran Gil.  

 

En ser-ne tres els llectors, la Tertúlia s'allargà una miqueta, pero d'allí no se n'anava ningú i tinguérem les acostumades intervencions, en crítiques positives per part d'alguns escritors i també del públic faller.  En conjunt un èxit pels temes triats i la participació de tots. 

Aprofitem per a agrair a la Falla Verge de Lepanto de Castellar l'excelent acollida i la bona assistència de públic, a més dels bons complements per al posterior entrepà tradicional.  

 

En el mateix acte, Vicent Xavier Navarro feu entrega a Mª Ángeles Gimeno de la Medalla i el Llibre del Centenari del Concurs de Llibrets de Falla de Lo Rat Penat 

 

D'esquerra a dreta: Òscar Rueda, Ferran Martínez, Joan Romero, Mª Jesús Coves, Nelo Navarro, Rafael Melià, Anfós Ramon, Manuel Lagardera, Mª Ángeles Gimeno, Ferran Gil, Joan Antoni Alapont i Vicent Ramon Calatayud
 

Bona assistència de públic a la tertúlia