Tertúlia de teatre

Dilluns, 11 Abril, 2016 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de Lo Rat Penat

Degut a la malaltia de Pep Bea, qui tenia al seu càrrec la llectura dramatisada de teatre d'abril, l'obra llegida este més fon substituïda per la que baix el nom de Époques, original de Rafael Melià (a qui agraïm l'esforç realisat per a posar-la a punt en tant curt espai de temps) fon representada el dilluns dia 11 a les 19:30 en el Saló d'Actes de Lo Rat Penat (Trinquet de Cavallers, 9, Valéncia ciutat) per:

Rafa Melià, El Pare.

Ricart Folgado, El Fill.

Maria Jesús Coves, Narradora.

Rafael Melià i Castelló és u dels nostres més prolífics i llorejats autors teatrals. La representació de l'obra fon seguida pel públic en gran interés, atret per l'original esquema argumental de l'obra, en la que es simultanegen dos monòlecs (el del Pare i el del Fill) situats en moments cronològics diferents, que van variant a lo llarc de la representació entre els anys 40 del sigle XX i l'actualitat.

En acabar la representació, com és habitual, tingué lloc un chicotet i enriquidor intercanvi d'opinions entre els protagonistes i el públic assistent.

 

Rafael Melià, Maria Jesús Coves i Ricart Folgado, en un moment de la llectura dramatisada