XXX Aniversari de l'acte d'adhesió a les Normes de l'Acadèmia

Este 7 de març de 2011 se complixen 30 anys de l'acte en el qual se realisà l'adhesió formal d'entitats culturals i intelectuals valencians a les Normes ortogràfiques de la llavors Acadèmia de Cultura Valenciana i hui Real Acadèmia de Cultura Valenciana, entitat normativisadora de la llengua valenciana a través de la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes.

L'acte es celebrà en el Saló de Senyeres del Monasteri de Santa Maria del Puig, i és per això que les Normes passaren a rebre popularment el nom de Normes del Puig.

El multitudinari recolzament del món de la cultura valenciana en aquell acte és digne de recordar, pero entenem que l'única forma de donar-li el seu verdader valor és a través del conreu del valencià, normativisat des de les entitats senyeres de nostra cultura, la RACV com a normativisadora i Lo Rat Penat com a entitat que divulga l'ensenyança del valencià a través dels seus Cursos.

Des de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, sumant-nos a la commemoració en la fermea que dona recollir en el nostre sí als escritors en llengua valenciana, hem volgut arreplegar en esta secció alguns texts que considerem significatius.

 

 

Normes de l'Acadèmia (1981).

Documentació formal de l'ortografia de la llengua valenciana (1981). I, II, III i IV  

Redacció actual de l'Ortografia de la llengua valenciana (RACV).

Voro López (Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV): Canvis ortogràfics dels últims 25 anys (2005).

Maria Jesús Coves (presidenta de l'Aellva): Normativa de la RACV, dita del Puig.

Aureli López (President d'Honor de l'Aelva):30 anys cap a la llum.

 

En motiu d'esta commemoració la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha organisat una taula redona en el títul de "Raonant als 30 anys de les Normes del Puig", este dilluns dia 7, a les 19:00 h en la sèu de la RACV. En ella intervindran els membres de la Real Acadèmia i socis de l'Aellva En Vicent Ramon Calatayud i Tortosa, En Voro López Verdejo i En Vicent Ll. Simó Santonja.