Escritors

En l'actualitat els membres de l'AELLVA en obra publicada roden els setanta. A continuació es relacionen alguns d'ells, en un chicotet currículum i enllaços a les seues obres en la Biblioteca Valenciana Virtual quan estan disponibles. Ademés s'oferixen alguns autors no associats pero vinculats a la producció actual en llengua valenciana, tant lliterària com d'investigació.

Els autors en valencià d'unes atres époques seran pronte incorporats en una secció a banda.

Si trobes alguna absència o vols ampliar informació sobre algun autor, no dubtes en escriure'ns.

À (6) | B (8) | C (12) | D (1) | F (4) | G (7) | J (1) | L (8) | M (11) | N (4) | O (2) | P (2) | R (9) | S (6) | T (1) | V (1) | Z (1)
Nom i llinagesordenar por icono Última actualisació
Cabrera i Sanfèlix, Ampar Dimecres, 12 Maig, 2010 - 20:37
Calatayud i Tortosa, Vicent Ramon Dimecres, 11 Agost, 2010 - 21:25
Calpe i Climent, Àngel V. Divendres, 18 Setembre, 2009 - 01:33
Camps i Gallego, Emili Dumenge, 14 Novembre, 2010 - 19:36
Casa Llàcer, Elena Dissabte, 31 Decembre, 2022 - 19:44
Casaña i Taroncher, Manuel Dijous, 7 Juny, 2018 - 21:36
Casp i Vercher, Vicent Dissabte, 13 Novembre, 2010 - 18:06
Casp i Vercher, Xavier Divendres, 11 Setembre, 2009 - 01:11
Climent i Barber, Josep Dilluns, 3 Agost, 2009 - 05:41
Costa i Català, Joan Dissabte, 13 Novembre, 2010 - 18:02
Coves Torralba, Maria Jesús Dijous, 12 Maig, 2016 - 16:05
Cubells Puertes, Josep Dumenge, 14 Novembre, 2010 - 19:36