Escritors

En l'actualitat els membres de l'AELLVA en obra publicada roden els setanta. A continuació es relacionen alguns d'ells, en un chicotet currículum i enllaços a les seues obres en la Biblioteca Valenciana Virtual quan estan disponibles. Ademés s'oferixen alguns autors no associats pero vinculats a la producció actual en llengua valenciana, tant lliterària com d'investigació.

Els autors en valencià d'unes atres époques seran pronte incorporats en una secció a banda.

Si trobes alguna absència o vols ampliar informació sobre algun autor, no dubtes en escriure'ns.

À (6) | B (8) | C (12) | D (1) | F (4) | G (7) | J (1) | L (8) | M (11) | N (4) | O (2) | P (2) | R (9) | S (6) | T (1) | V (1) | Z (1)
Nom i llinagesordenar por icono Última actualisació
Garcia Ferrada, Josep Lluís Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 02:55
Gil i Navarro, Josep Ferran Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 02:56
Gómez Bayarri, Josep Vicent Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 02:57
Gómez Giménez, Ramir Lluís Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 02:57
González i Safont, Llúcia Divendres, 18 Setembre, 2009 - 01:26
Grao i Silvestre, Lucas Dissabte, 19 Decembre, 2020 - 17:16
Guinot i Galan, Josep Maria Dumenge, 14 Novembre, 2010 - 19:44