Benvinguts a la web de l'Aellva. La nostra associació acull a la gran majoria dels escritors actius en llengua valenciana. Des d'esta web podràs saber més sobre els nostres escritors, conéixer les nostres activitats, consultar la nostra Biblioteca Valenciana Virtual, fer-nos costat associant-te a l'Aellva i resoldre els dubtes que pugues tindre sobre la llengua valenciana i la seua situació actual.

Notícies

Conferència "La llengua viva en el temps de Martorell" hui en la RACV

Hui dimecres 19 de maig, i dins dels actes de la Semana del Llibre Valencià, la RACV organisa la conferència “LA LLENGUA VIVA EN EL TEMPS DE MARTORELL”, la qual correrà a càrrec d’En Lleopolt Peñarroja Torrejon

L’acte començarà a les 19:30 h en el Saló d’actes del Palau de la RACV, del carrer de les Avellanes, 26 de la ciutat de Valéncia. 

Lleopolt Peñarroja és Llicenciat en Filosofia i Lletres per l’Universitat de Valencia, Doctor en Història per l’Universitat de Saragossa i Catedràtic de Llengua i Lliteratura Españoles; és ademés Acadèmic de número de la RACV, membre de la secció de Llengua i Lliteratura Valencianes d’esta Institució i autor entre unes atres de les obres El Mozárabe de Valencia (nuevas cuestiones de fonología mozárabe), Cristianos bajo el Islam y Cristianismo valenciano. De los orígenes al siglo XIII

Tres autors de l'Aellva presenten la seua obra en la Semana del Llibre Valencià de la RACV

Este dilluns han segut presentats els llibres 24/4 de Ampar Cabrera, Proa a illa tortuga de Josep Vicent Miralles i Planys des de la mort de Vicent Lluís Simó Santonja. L'acte s'ha realisat en el palau de la RACV del carrer de les Avellanes vintissís de la ciutat de Valéncia, lloc en el qual es desenrollen totes les activitats de la Semana del Llibre Valencià.

Ampar Cabrera, autora de la novela 24/4, és l'escritora de l'any 2008 de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, llicenciada en Ciències Biològiques i chicoteta empresària; en la seua novela “coincidixen amor, cels, passió, follia o intriga, ambientats en distints moments del segle XX” i tot a partir d'una malaïció que “pot trastornar la vida, no només dels directament afectats per ella, sino dels fills i inclús dels nets dels protagonistes”.
 
El periodiste i guioniste Josep Vicent Miralles ha presentat la seua obra Proa a illa tortuga que és una novela “tendra i despiadada a on l'humor a pinzellades conviu en el traç tremolós de la sanc, la saliva i la culpa, l'ombra de les oportunitats perdudes i les fidelitats més estranyes i més fermes”. En definitiva, “un retrat d'una part de la nostra societat i el seu engranage”.
 
Per part seua, Vicent Lluís Simó Santonja ha donat a conéixer el seu llibre Planys des de la mort que representa, en mida d'altura poètica, el retrobament que l'autor desijaria tindre en una série d'intelectuals com ara Plató o Pitàgores després de la mort quan, al remat, només es trobarà en un fuster que li fa reflexionar. Simó Santonja és, ademés de decà de la RACV, doctor en Dret, decà honorari del Colege Notarial de Valéncia i president de la Cort d'Arbitrage de Valéncia, entre atres, aixina com autor de numeroses publicacions de caràcter jurídic i de temàtica valenciana.
 
Des d'este passat dilluns i fins al pròxim divendres 21, les editorials i entitats participants en la Semana del Llibre Valencià expondran i vendran les seues obres en la RACV, entre les quals es troben les últimes novetats. Els acadèmics i membres de les diverses seccions de la RACV "animem a tots els valencians a que assistixquen als actes organisats esta semana per a fomentar la llengua i cultura valencianes”.

Inici de la Semana del Llibre Valencià

Este dilluns 17 de maig s’inicia la Semana del Llibre Valencià. Fins al divendres 21, la sèu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (carrer de les Avellanes, 26 de la ciutat de Valéncia) acollirà conferències, presentacions de llibres i els XVII recitals poètics de Primavera d’Estiu de la AELLVA, dedicats enguany a la figura de Joanot Martorell. A les 12:00 h se procedirà a la declaració de portes obertes en el palau de la RACV, lo qual permetrà als visitants conéixer l’edifici i l’activitat desenrollada per les diferents seccions de l’Institució.

Durant els cinc dies, les editorials i entitats participants tindran exposts i a la venda els seus llibres, a disposió del públic que vullga adquirir-los. Els qui s'acosten a la RACV durant esta semana també podran visitar la mostra antològica “Cent anys de normativa valenciana”, exposició que repassa el procés de normativisació de la Llengua Valenciana, ara que es commemora la publicació en 1910 del Tratado de Ortografía Valenciana Clásica de Josep Nebot i Pérez

 

Premis de l'Agrupació Lliterària Amics de la Poesia de Valéncia

Este dijous dia 13 de maig tindrà lloc l'entrega de premis de la Festa de la Primavera que organisa la Agrupació Lliterària Amics de la Poesia de Valéncia. Durant l'acte el nostre associat Joan Benet Rodríguez i Manzanares rebrà el primer premi de Poesia en Valencià. L'acte començarà a les 19:30 h en el Saló Hemicicle de l'Ajuntament de Valéncia (plaça de l'Ajuntament, 1 de la ciutat de Valéncia). 

En l'any de Joanot Martorell

Autor/s de l'artícul: 

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, la Associació d'Escritors en Llengua Valenciana... seguint el camí obert per la Conselleria de Cultura i la Institució Alfons El Magnànim, preparen per a dur a terme un conjunt d'actes i celebracions per a commemorar el Any Joanot Martorell.

Qualsevol motiu i oportunitat és bona per a posar de relleu les immenses virtuts que este cavaller aportà al cabal patrimonial, sobre tot l'idiomàtic que, per valencià, nos caracterisa, lo qual quedà palés en la dedicatòria de la seua obra magna TIRANT LO BLANCH, al rei don Ferrando de Portugal quan li expon “no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: per ço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...” Bona idea i gens malament estaria que ara la férem nostra, per tal d'acostar-nos al personage, intentant saber quí era i cóm podia ser: tan cavallerós que pergué la fortuna en defensa dels propis honors, i la salut en baralles inacabables, pero nos allumenà la millor manera de contar les coses al sa i al pla, en sa natural llengua valenciana. En conéixer-lo millor nos vindrà el be de comprendre quin temps tan interessant vivia la nostra Pàtria valenciana i nos cridarà a defendre lo que uns atres intenten aprofitar en detriment de lo propi. 

Igual que en aquell temps, intentem ara fer conjunció de personages i circumstàncies per a avançar en favor de nostra cultura lliterària. Si l'alé creatiu de Joanot sumava al d'Ausias March i al de Roïç de Corella, i de la tertúlia del palau d'en Berenguer Mercader —casal que encara podem admirar en el carrer de Cavallers—, eixia per a tot lo món en una corrent ilustrada que per la mar mediterrànea s'escampà en les naus del Magnànim, novament els valencians, preocupats per que les lletres nostres no es desdibuixen i puguen ser orgull de tots, seguirem avant sense parar. Aixina s'està treballant per a enllaçar els temps i fets lliteraris, per mig d'encontres culturals, tertúlies, mostres bibliogràfiques, recitals poètics, etc., de tot lo qual ya aniran donant conte les entitats que les promouen, en una voluntat altruista i aglutinadora d'afanys. De moment ya podem gojar dels “CENT ANYS DE NORMATIVA VALENCIANA” que la RACV. ha fet possible en exposició, per a donar testimoni de cóm evolucionant des de sa pròpia essència, l'idioma valencià, va dotant-se a sí mateix de mecanismes per a ser recollit gràficament i crear lliteratura sense desmai. 

La nostra Associació, a més de participar en taules tallers de treball lliterari, també enguany organisa, per al dia 20 de maig, el Recital de Primavera d’Estiu que ne fa XVII, dedicant-lo igualment a glossar l’any Martorell. Sèt seran els poetes que versaran, per a retrobar paraula viva i parlar d’enteniment valencià. 

Des de la conviccció de que les lletres valencianes deuen crear i potenciar llocs per a trobar-se i créixer, per a reviscolar el bon ambient lliterari que és riquea dels pobles i eixample de l'ànima, acaronem tot lo que contribuixca ad este fi. 

Celebrada la tertúlia-taller de prosa del més de maig.

Els escritors Manuel Lagardera i Antoni Ruiz Negre han protagonisat este dilluns dia 10 de maig la tertúlia-taller de prosa programada per ad este més.

Manuel Lagardera, especialiste en llibrets de falla infantils, nos va oferir l’obra “Una fantàstica ferramenta”; un relat en el que, no sense certa ironia, construïx en mestrage un conte jovenil entorn d'un encontre sorpresiu de dos germanes en un ser misteriós... Esperem que l'autor proseguixca per esta sendera que inicia en l'important camp dels relats dedicats al públic jovenil.

Antoni Ruiz Negre per la seua banda nos oferí dos llectures. “Canvi de sexe” conta el particular devindre d’una dòna encabotada en complir el somni de tota sa vida: ser home, en un final insospitat. En “Cóm furtar un tranvia” l'escritor compartix —en una cuidada i detallada descripció— el succeït en primera persona d’uns jóvens ravachols en la Russafa dels anys cinquanta.

En acabar les llectures s’inicià l’acostumada tertúlia-crítica entre els autors i el públic que en bon número assistí a l’acte en la nostra sèu. 

D'esquerra a dreta, Antoni Ruiz Negre, la nostra presidenta Maria Jesús Coves i Manuel Lagardera, durant el coloqui posterior a les llectures.  

Semana del llibre valencià

La Semana del Llibre Valencià se celebrarà enguany del 17 al 21 de maig, de 10,30 a 20,30 hores, en la sèu de la RACV.

Tota l'oferta bibliogràfica de l'AELLVA estarà a la venda durant la fira.

Igualment, durant tota la semana tindran lloc interessants actes relacionats en la llengua i lliteratura valencianes:


[Tota la semana]

Mostra gràfica. Exposició  ‘Cent anys de normativa valenciana’

 

[Dilluns 17, a les  19.30 hores]

Presentació, comentari de llibres i firma d'autors:
Ampar Cabrera. '24/4' (narrativa historicista)
Josep Vicent Miralles. 'Proa a Illa Tortuga' (thriller sociocultural valencià) 
Vicent Ll. Simó Santonja. 'Planys des de la mort' (mida d'altura poètica)

 

[Dimarts 18, a les  19.30 hores]

Presentació, comentari de llibres i firma d'autors:
Pura Benito Vidal. 'Conocer el arte valenciano: la pintura del siglo XIX'
Vicent Ll. Simó Santonja. 'El problema morisco: Las Cortes Valencianas y Juan de Ribera'
 
 

[Dimecres 19, a les  19.30 hores]

Conferència:
Lleopolt Penyarroja. 'La llengua en el temps de Martorell'.
 
 
[Dijous 20, a les  19.30 hores]
 
XVII recitals poètics de primavera de l'AELLVA.
En "l'any de Martorell" versaran:
Joan Antoni Alapont - Obduli Jovaní
Donís Martín - Rafael Melià
Josep V. Miralles -  Anfós Ramon
Vicent Lluís Simó Santonja
 
 
[Divendres 21, a les  19.30 hores]
 
Presentació, comentari de llibres i firma d'autors:
Francesc Blasco Úrios. 'L'idioma valencià vist per un profà en la matèria'
Maria Jesús Coves. 'Clams en llibertat' (recopilatori de prosa actual)
Aureli López. 'Un llarc desig. 30 anys i encara...' 
 
 
Tots els actes tindran lloc en la sèu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana,
C/ Avellanes, 26 de la Ciutat de Valéncia.

 

Determini d'entrega de treballs que opten als premis lliteraris de l'Ateneu Cultural de Paterna

S’informa ad aquells escritors que estiguen interessats, que el determini de presentació d’obres que opten ad algun dels premis lliteraris de l’Ateneu Cultural de Paterna es tancarà el pròxim dia 15 de maig, a les 15 hores. Els treballs que es presenten al jurat han de dirigir-se abans d’eixa data i hora a l’apartat de correus 111, 46980 de Paterna, indicant en el sobre “Certamen lliterari de l’Ateneu”. 

Els premis convocats són:

Premi Ateneu Cultural, Roberto Salvador Moros, de poesia, al millor poema de composició i tema lliure escrit en llengua valenciana. Mínim: 70 versos. Dotat en 900 € i publicació.

Premi Torre de Paterna, Puertas metálicas Andreu-Barberá, de poesia, al millor poema sobre l’història i les tradicions (culturals, ceramistes, lúdiques…) de Paterna. Mínim: 60 versos. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi Coves de Paterna, Germandat de l’Ecce-Homo, de poesia, al millor poema sobre aspectes morals, religiosos o de la pròpia festa. Mínim: 60 versos. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi Socarrat, Cristaleria Martínez, al millor poema satíric a l’entorn de l’actualitat internacional. Mínim: 50 versos. Dotat en 450 € i publicació. 

Premi Miquel Adlert Noguerol, Caixa Rural de Torrent, de narrativa curta. Extensió mínima: 60 folis. Dotat en 900 € i publicació. 

Premi d’investigació, Bancaixa, sobre el tema “Tradició històrica de les festes de Paterna”. Dotat en 750 € i publicació. 

Premi concurs de contes, Sargantana Producciones Artísticas. Extensió mínima 12 folis. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi de teatre valencià, Paco Riera, joyer. Obra curta de 45 a 55 minuts, que s’estrenarà en la Mostra de l’Ateneu. Dotat en 300 € i publicació. 

Premi Reto Blanco de jóvens escritors, D. Ángel López-Amo Calatayud, notari de Paterna. Extensió mínima 5 folis. Dotat en 300 € i publicació. 

 

 

Tertúlia de teatre a càrrec de Josep Bea

 El dilluns dia 19 se realisà en la sèu de l’AELLVA el taller corresponent al més d’abril, el qual, com ve sent tradicional en estes dates, estigué dedicat a la llectura de teatre. En este cas, se llegí l’obra escrita per Josep Bea MataixL’ocàs del Nort Danés (Die Nortendänischdämmerung)”, que contà en el següent repartiment d’actors:

 
      Toni Montañana (Adolf Buonaparte Vungstungen).
 
      Maribel Quilis (Waltrute).
 
      Lola  Gil (Narradora).
 
      Amparo Noguera (Rosa de Tòquio i atres).
 
      Xavi Armengot (El notari i atres).
 
      Raquel Planells (La Directora i atres).
 
      Óscar Navarro (El cabrer i atres).
 
      Marta López (Piluca i atres).
 
      Pepe Bea (Titurel i Direcció de la llectura).
 
  
 
L'àmplia taula d'actors moments abans de començar la llectura de l'obra en la nostra sèu.  

L’acció conta el devindre d’uns grans almagasens que cauen en mans d’un extreballador ressentit i tirànic, i es desenrolla en els girs divertits i sorprenents a tothora, als quals nos té ben acostumats l’autor. La llectura gojà de la bona acollida del numerós concurs de públic que acodí a la cita en la nostra sèu. 

 

Josep Bea, autor de l'obra, en un moment de la llectura.

L'autor, Josep Bea, en un moment de l'acte.

Ha faltat Mariví Ferrandis.

Enmig de l'alegria de la Pasqua, nos colpejà la notícia, absolutament inesperada. Els que la coneguérem, a traves d'anys i mampreses actives i lliteràries en Lo Rat Penat o com a membre de l'Associació d'Escritors estàvem llunt d'imaginar un final tan abrupte com impensable. Ni de llunt per a qui açò escriu, que a penes quatre dies abans havia rist i gastat bromes en ella i el bo de Juli en un encontre casual. Pero la vida és com és, no com desijaríem que fora i hem d'acceptar-la conforme nos ve, més que nos coste. 

Poques vegades hem vist una missa de soterrar en una assistència tan massiva que desbordà el tanatori. Totes les vertents del valencianisme, de quaranta anys a hui estaven presents, units per la pèrdua i en pau. Com deuríem estar sempre sense importar el motiu, perque tenim un, la Pàtria, que està per damunt de capelletes i d'interessos personals. 

Pau a tu, Mariví. Sempre te recordaré somrient, com el matí de sol en el que, sense saber-ho, estàvem despedint-nos perque les dos mampreníem viage. Una per a passar les festes en la família. L'atra perque anava a encetar una vida que segur t'ha de satisfer més que la que deixes. Encara que, curts de mires, els que quedem ací no sapiam entendre-ho. 

  

MARIA JESÚS COVES. 

Distribuir contenido