Maig 2010

Llectura de llibrets de falla de 2010

Dimecres, 2 Juny, 2010 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de Lo Rat Penat

El pròxim dia 2 de juny, dimecres, tindrà lloc l'acte de llectura dels llibrets de falla que han obtingut premi extraordinari en el concurs d'enguany.

La llectura serà realisada pels poetes guardonats: Donís Martín i Albizua, Anfós Ramon i Garcia, Rafael Melià i Castelló, Ampar Cabrera i Sanfèlix, Josep Albert Aymemir i Casasús, Joan Antoni Alapont i Pérez, Manuel Lagardera i Ramis i Mª Jesús Coves i Torralba.

Està prevista l'assistència a l'acte de la Regina dels Jocs Florals, Srta. Roseta Esteve i Ruix; la Fallera Major de Valéncia, Srta. Mª Pilar Giménez Santamarina; i el President de la Junta Central Fallera, Ilm. Sr. Fèlix Crespo Hellín.

L'acte tindrà lloc en la sèu de Lo Rat Penat, carrer Trinquet de Cavallers, 9 de la Ciutat de Valéncia.

Entrega dels premis lliteraris d'El Piló de Burjassot

Este divendres dia 28 de maig tindrà lloc el tradicional sopar organisat per l’entitat El Piló de Burjassot, durant el qual se farà entrega dels guardons corresponents als XXII premis lliteraris, anualment convocats per esta associació i per l’editorial L’Oronellla. En concret, se farà entrega de la IX Beca Federic Feases de novela, del IX premi Bernat Fenollar d’agroconte, del IX premi Lletraferit de relat eròtic i del III premi Josep Melià de teatre.

El sopar serà a les 21:15 h del divendres en el Restaurant Trapemar de Burjassot (carretera de Llíria, 116); és menester l’inscripció prèvia. Per a més informació www.elpilo.com.

Lo Rat Penat homenaja a Joan Antoni Alapont

La societat Lo Rat Penat organisa este dimarts dia 25 de maig un recital poètic. Les llectures estaran a càrrec dels alumnes del Curs de Declamació que impartix dita Institució i el recital servirà d’homenage de Lo Rat Penat a la figura i trayectòria de l’escritor Joan Antoni Alapont, qui també és membre de la AELLVA. L’acte començarà a les 20:00 h en la sèu de Lo Rat Penat, en el carrer del Trinquet dels Cavallers, 9 de la ciutat de Valéncia. 

Presentació de llibres en la Semana del Llibre Valencià

Este divendres 21 de maig, últim dia d’actes de la Semana del Llibre Valencià, està programada la presentació de tres nous llibres. 

Aureli López, professor de valencià de Lo Rat Penat i membre de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, presentarà el seu llibre Un llarc desig. 30 anys i encara… que recopila l’intensa trayectòria valencianista de l’autor. Francesc Blasco farà lo propi en el seu llibre L’idioma valencià vist per un profà en la matèria i, finalment, la presidenta de la Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, Maria Jesús Coves, serà l’encarregada d’introduir l’obra Clams en llibertat; una obra colectiva de prosa actual, en la qual han participat vora quaranta autors. 

La presentació es celebrarà des de les 19:30 h en el Saló d’actes del Palau de la RACV, del carrer de les Avellanes, 26 de la ciutat de Valéncia.

 

Conferència "La llengua viva en el temps de Martorell" hui en la RACV

Hui dimecres 19 de maig, i dins dels actes de la Semana del Llibre Valencià, la RACV organisa la conferència “LA LLENGUA VIVA EN EL TEMPS DE MARTORELL”, la qual correrà a càrrec d’En Lleopolt Peñarroja Torrejon

L’acte començarà a les 19:30 h en el Saló d’actes del Palau de la RACV, del carrer de les Avellanes, 26 de la ciutat de Valéncia. 

Lleopolt Peñarroja és Llicenciat en Filosofia i Lletres per l’Universitat de Valencia, Doctor en Història per l’Universitat de Saragossa i Catedràtic de Llengua i Lliteratura Españoles; és ademés Acadèmic de número de la RACV, membre de la secció de Llengua i Lliteratura Valencianes d’esta Institució i autor entre unes atres de les obres El Mozárabe de Valencia (nuevas cuestiones de fonología mozárabe), Cristianos bajo el Islam y Cristianismo valenciano. De los orígenes al siglo XIII

Tres autors de l'Aellva presenten la seua obra en la Semana del Llibre Valencià de la RACV

Este dilluns han segut presentats els llibres 24/4 de Ampar Cabrera, Proa a illa tortuga de Josep Vicent Miralles i Planys des de la mort de Vicent Lluís Simó Santonja. L'acte s'ha realisat en el palau de la RACV del carrer de les Avellanes vintissís de la ciutat de Valéncia, lloc en el qual es desenrollen totes les activitats de la Semana del Llibre Valencià.

Ampar Cabrera, autora de la novela 24/4, és l'escritora de l'any 2008 de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, llicenciada en Ciències Biològiques i chicoteta empresària; en la seua novela “coincidixen amor, cels, passió, follia o intriga, ambientats en distints moments del segle XX” i tot a partir d'una malaïció que “pot trastornar la vida, no només dels directament afectats per ella, sino dels fills i inclús dels nets dels protagonistes”.
 
El periodiste i guioniste Josep Vicent Miralles ha presentat la seua obra Proa a illa tortuga que és una novela “tendra i despiadada a on l'humor a pinzellades conviu en el traç tremolós de la sanc, la saliva i la culpa, l'ombra de les oportunitats perdudes i les fidelitats més estranyes i més fermes”. En definitiva, “un retrat d'una part de la nostra societat i el seu engranage”.
 
Per part seua, Vicent Lluís Simó Santonja ha donat a conéixer el seu llibre Planys des de la mort que representa, en mida d'altura poètica, el retrobament que l'autor desijaria tindre en una série d'intelectuals com ara Plató o Pitàgores després de la mort quan, al remat, només es trobarà en un fuster que li fa reflexionar. Simó Santonja és, ademés de decà de la RACV, doctor en Dret, decà honorari del Colege Notarial de Valéncia i president de la Cort d'Arbitrage de Valéncia, entre atres, aixina com autor de numeroses publicacions de caràcter jurídic i de temàtica valenciana.
 
Des d'este passat dilluns i fins al pròxim divendres 21, les editorials i entitats participants en la Semana del Llibre Valencià expondran i vendran les seues obres en la RACV, entre les quals es troben les últimes novetats. Els acadèmics i membres de les diverses seccions de la RACV "animem a tots els valencians a que assistixquen als actes organisats esta semana per a fomentar la llengua i cultura valencianes”.

Inici de la Semana del Llibre Valencià

Este dilluns 17 de maig s’inicia la Semana del Llibre Valencià. Fins al divendres 21, la sèu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (carrer de les Avellanes, 26 de la ciutat de Valéncia) acollirà conferències, presentacions de llibres i els XVII recitals poètics de Primavera d’Estiu de la AELLVA, dedicats enguany a la figura de Joanot Martorell. A les 12:00 h se procedirà a la declaració de portes obertes en el palau de la RACV, lo qual permetrà als visitants conéixer l’edifici i l’activitat desenrollada per les diferents seccions de l’Institució.

Durant els cinc dies, les editorials i entitats participants tindran exposts i a la venda els seus llibres, a disposió del públic que vullga adquirir-los. Els qui s'acosten a la RACV durant esta semana també podran visitar la mostra antològica “Cent anys de normativa valenciana”, exposició que repassa el procés de normativisació de la Llengua Valenciana, ara que es commemora la publicació en 1910 del Tratado de Ortografía Valenciana Clásica de Josep Nebot i Pérez

 

Premis de l'Agrupació Lliterària Amics de la Poesia de Valéncia

Este dijous dia 13 de maig tindrà lloc l'entrega de premis de la Festa de la Primavera que organisa la Agrupació Lliterària Amics de la Poesia de Valéncia. Durant l'acte el nostre associat Joan Benet Rodríguez i Manzanares rebrà el primer premi de Poesia en Valencià. L'acte començarà a les 19:30 h en el Saló Hemicicle de l'Ajuntament de Valéncia (plaça de l'Ajuntament, 1 de la ciutat de Valéncia). 

En l'any de Joanot Martorell

Autor/s de l'artícul: 

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, la Associació d'Escritors en Llengua Valenciana... seguint el camí obert per la Conselleria de Cultura i la Institució Alfons El Magnànim, preparen per a dur a terme un conjunt d'actes i celebracions per a commemorar el Any Joanot Martorell.

Qualsevol motiu i oportunitat és bona per a posar de relleu les immenses virtuts que este cavaller aportà al cabal patrimonial, sobre tot l'idiomàtic que, per valencià, nos caracterisa, lo qual quedà palés en la dedicatòria de la seua obra magna TIRANT LO BLANCH, al rei don Ferrando de Portugal quan li expon “no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portoguesa en vulgar valenciana: per ço que la nacio don yo so natural sen puxa alegrar...” Bona idea i gens malament estaria que ara la férem nostra, per tal d'acostar-nos al personage, intentant saber quí era i cóm podia ser: tan cavallerós que pergué la fortuna en defensa dels propis honors, i la salut en baralles inacabables, pero nos allumenà la millor manera de contar les coses al sa i al pla, en sa natural llengua valenciana. En conéixer-lo millor nos vindrà el be de comprendre quin temps tan interessant vivia la nostra Pàtria valenciana i nos cridarà a defendre lo que uns atres intenten aprofitar en detriment de lo propi. 

Igual que en aquell temps, intentem ara fer conjunció de personages i circumstàncies per a avançar en favor de nostra cultura lliterària. Si l'alé creatiu de Joanot sumava al d'Ausias March i al de Roïç de Corella, i de la tertúlia del palau d'en Berenguer Mercader —casal que encara podem admirar en el carrer de Cavallers—, eixia per a tot lo món en una corrent ilustrada que per la mar mediterrànea s'escampà en les naus del Magnànim, novament els valencians, preocupats per que les lletres nostres no es desdibuixen i puguen ser orgull de tots, seguirem avant sense parar. Aixina s'està treballant per a enllaçar els temps i fets lliteraris, per mig d'encontres culturals, tertúlies, mostres bibliogràfiques, recitals poètics, etc., de tot lo qual ya aniran donant conte les entitats que les promouen, en una voluntat altruista i aglutinadora d'afanys. De moment ya podem gojar dels “CENT ANYS DE NORMATIVA VALENCIANA” que la RACV. ha fet possible en exposició, per a donar testimoni de cóm evolucionant des de sa pròpia essència, l'idioma valencià, va dotant-se a sí mateix de mecanismes per a ser recollit gràficament i crear lliteratura sense desmai. 

La nostra Associació, a més de participar en taules tallers de treball lliterari, també enguany organisa, per al dia 20 de maig, el Recital de Primavera d’Estiu que ne fa XVII, dedicant-lo igualment a glossar l’any Martorell. Sèt seran els poetes que versaran, per a retrobar paraula viva i parlar d’enteniment valencià. 

Des de la conviccció de que les lletres valencianes deuen crear i potenciar llocs per a trobar-se i créixer, per a reviscolar el bon ambient lliterari que és riquea dels pobles i eixample de l'ànima, acaronem tot lo que contribuixca ad este fi. 

Celebrada la tertúlia-taller de prosa del més de maig.

Els escritors Manuel Lagardera i Antoni Ruiz Negre han protagonisat este dilluns dia 10 de maig la tertúlia-taller de prosa programada per ad este més.

Manuel Lagardera, especialiste en llibrets de falla infantils, nos va oferir l’obra “Una fantàstica ferramenta”; un relat en el que, no sense certa ironia, construïx en mestrage un conte jovenil entorn d'un encontre sorpresiu de dos germanes en un ser misteriós... Esperem que l'autor proseguixca per esta sendera que inicia en l'important camp dels relats dedicats al públic jovenil.

Antoni Ruiz Negre per la seua banda nos oferí dos llectures. “Canvi de sexe” conta el particular devindre d’una dòna encabotada en complir el somni de tota sa vida: ser home, en un final insospitat. En “Cóm furtar un tranvia” l'escritor compartix —en una cuidada i detallada descripció— el succeït en primera persona d’uns jóvens ravachols en la Russafa dels anys cinquanta.

En acabar les llectures s’inicià l’acostumada tertúlia-crítica entre els autors i el públic que en bon número assistí a l’acte en la nostra sèu. 

D'esquerra a dreta, Antoni Ruiz Negre, la nostra presidenta Maria Jesús Coves i Manuel Lagardera, durant el coloqui posterior a les llectures.