Benvinguts a la web de l'Aellva. La nostra associació acull a la gran majoria dels escritors actius en llengua valenciana. Des d'esta web podràs saber més sobre els nostres escritors, conéixer les nostres activitats, consultar la nostra Biblioteca Valenciana Virtual, fer-nos costat associant-te a l'Aellva i resoldre els dubtes que pugues tindre sobre la llengua valenciana i la seua situació actual.

Notícies

Tertúlia llingüística

Dilluns, 10 Decembre, 2018 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

Tertúlia sobre dubtes normatius en Voro López.

Paraules d'agraïment d'Aureli López com a VI Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana

Autor/s de l'artícul: 

Ha fallat el jurat, cridanerament en esta ocasió. Un repasset als meus antecessors vos aclarirà per qué m’està gran este trage; segur que tots tindreu noms en més mèrits pero... encara aixina ¡gràcies ben de cor! Mamprendré en un quintet de l’amiga i presidenta d’Honor de l’Aellva, Maria Jesús Coves, unes paraules plenetes de musicalitat poètica que tots els escritors, tots, podem fer nostres:

"Des de l’angoixa al goig saber-te lliure

assumint de la vida la llacor,

¿me demaneu qué significa escriure?

A lo llarc de les hores del meu viure

escriure és per a mi un acte d’Amor”

En la quarta edició, Vicent R. Calatayud (Vallada): la tradicional i seguida columna en Las Provincias, contes com el deliciós “Això era un rei...”, Volent arribar, memòries imprescindibles dels anys 40, Veus del meu poble, L’inerme fidelitat... i els diversos programes de ràdio...

En la quinta edició, Vicent Ll. Simó Santonja (Alcoy), inoblidable el seu ¿Valenciano o catalán?, Els nostres vins, autor d’excelents llibres de Dret i d’Història com ara el Llibre del Consolat de Mar o Els Medallons de la Llonja, també de poesia, Decà de la RACV.

En la segona edició, Mossén Josep Mª Guinot i Galan (Artana), Doctor en Teologia i en Filologia Romànica; mestre de mestres, autèntic sabi tan humil com el pare Fullana, autor d’unes genials rondalles i d’una gramàtica per a Lo Rat Penat entre moltes més obres....

En la tercera edició, Anfós Ramon i Garcia (Valéncia), poeta sobretot pero també bo en contes i relats curts, en el recort de tots l’enyor de La casa vella... pero yo trobe més meu:

“El poble de Manugath...

era un poble molt feliç;

un poble molt llaurador,

un poble de paraís...

Quan li furtaven la sanc

fea un somrís de saló;

quan li chafaven el Dret

els demanava perdó...

i en tot moria negat

el poble de Manugath..."

En la primera edició, de 1994: Xavier Casp (Carlet), per a molts el millor poeta i un bon filòsof, raonant en ell i escrivint prosa, Decà de la RACV, creador de l’Editorial Torre –per la de Paterna– junt al nostre juge i escritor Miquel Adlert, de qui el títul d’un llibre seu ho diu tot: En defensa de la llengua valenciana... per qué i cóm s’ha d’escriure la que es parla. De Xavier Casp, sempre viu el...

"Va nàixer

perque calia.

Ningú no ha sabut mai el dia.

De nom Valéncia.

La pàtria és presència i essència.

De nom Valéncia.

I yo estic i estaré a on ella està.

Soc, tant si vullc com si no vullc, que SÍ que vullc,

valencià."

Només vos puc dir que, des de la coherència, seguirem avant, treballant i creant per a que la llengua valenciana torne a l’ensenyança, com ya succeí a primeries de la benvolguda Democràcia.

Gràcies a tots.

 

El president de l'Aellva, Ricart Folgado, felicita a Aureli López una volta proclamat VI Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana

 

Aureli López, VI Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana té l'honor de comunicar que el jurat nomenat a l'efecte, compost per Josep Francesc Ballester-Olmos i Anguís, Vicent Ramon Calatayud i Tortosa, Joan Carles Micó Ruiz, Vicent Xavier Navarro i Pastor, Josep Esteve Rico Sogorb i Gonzalo Romero Casaña, en Ricart Folgado i Bisbal com a president i Òscar Rueda i Pitarque com a secretari, ha determinat otorgar el VI Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana a N'Aureli López i Muñoz.

Naixcut en Paterna en 1943, Aureli López és Agent Comercial de professió i professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat. És Acadèmic Corresponent per Paterna de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i president d’honor i soci fundador de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana.

És també vicepresident i soci fundador de l’Ateneu Cultural de Paterna, aixina com Agregat Colaborador de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, a través de la qual ha colaborat en la confecció de la majoria de documents normatius elaborats per dita Acadèmia, com el Diccionari General, el Bilingüe o la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana.

Fon President del Club Paterna de Pilota Valenciana (1981-2009), en una activitat, la d'ensenyança i difusió del nostre deport nacional, a la que ha dedicat tota sa vida. La colaboració en diferents mijos de comunicació, especialment radiofònics, ha segut també una constant en la dedicació del guardonat a la difusió de la llengua, la cultura i les tradicions del nostre poble.

Destaca també la seua obra escrita, en catorze obres com a autor, d'ensaig, prosa o teatre, i colaboracions en atres setze obres colectives. Pot consultar-se el seu currículum complet punchant ací.

L'Aellva creà, registrà i otorga cada cinc anys el Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana com a màxim reconeiximent a autors destacats que han dedicat tota una vida a la creació lliterària en llengua valenciana, al seu estudi o conreu.

Els premiats fins al moment han segut Xavier Casp i Vercher (1994), Josep Maria Guinot i Galan (1999), Anfós Ramon i Garcia (2003), Vicent Ramon Calatayud i Tortosa (2008) i Vicent Lluís Simó Santonja (2013).

Enhorabona al premiat per tan mereixcut guardó.

Pot llegir-se punchant ací el seu discurs d'agraïment en el Sopar dels Escritors de 2018, durant el qual fon proclamat com a Premi Nacional. 

 

 

 

Balanç de les Jornades dels Escritors de 2018

Un any més, l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana ha celebrat les seues tradicionals Jornades; enguany, en el Saló Stolz de l'Ateneu Mercantil de Valéncia.

Baix el títul “Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l'Universitat de Valéncia”, nou investigadors, professors i divulgadors culturals han recordat una fita de primer orde: la creació en giner de 1918, a instàncies del Centre (hui Real Acadèmia) de Cultura Valenciana, d'una càtedra en l’Universitat de Valéncia regentada pel filòlec Lluís Fullana i Mira dedicada a l'ensenyança científica del nostre idioma. Una efemèrides que, en 2018, presenta la màxima actualitat.

En la primera jornada, Voro López, doctor en Filologia i director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV; Juli Moreno, historiador; i José Francisco Ballester-Olmos, acadèmic de la RACV i professor d’universitat, enquadraren la situació sociollingüística coetànea a la creació de la Càtedra, incloent el consens de les Normes de 1914, aixina com la seua mateixa génesis.

La segona jornada estigué fonamentalment centrada en la figura del pare Fullana, en el seu biógraf, el pare Benjamí Agulló, i l’historiador i vicedecà de la RACV Daniel Sala recordant, respectivament, la vida i l’obra historiogràfica del filòlec de Benimarfull, lo que es completà en el visionat, en preestrena, d’un vídeo-entrevista a Agulló, confeccionat per "Raonem. Punt d'encontre Manolo Soler" i presentat per Joan Batiste Sancho. El contrapunt el posà Joan Carles Micó, Doctor en Matemàtiques i professor d’universitat, en la seua visió sobre la presència actual de la llengua valenciana en les universitats valencianes i l'estat de discriminació absoluta que patix.

La tercera jornada es dedicà a la visió d’aquella fita com una oportunitat no aprofitada i anulada per les posteriors Bases del 32, baix el prisma de Ricart Folgado, president de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana; l’anàlisis llingüístic de l’obra filològica de Fullana i la seua vigència actual, per Miquel Àngel Lledó, doctor en Filologia; i l’anàlisis de la postura de Fullana des del punt de vista de la seua repercussió social en els escritors i lliterats de l’época, per Òscar Rueda, president dels Cursos de Llengua Valenciana de Lo Rat Penat.

Com és habitual, les nou ponències s'arreplegaran en un llibre, el número 23 de la colecció Cresol Lliterari, que vorà la llum en el primer trimestre de 2019.

 

Primera jornada. D'esquerra a dreta, Òscar Rueda (secretari de l'Aellva), Juli Moreno (ponent), Voro López (ponent), Ricart Folgado (president de l'Aellva), Carmen de Rosa (presidenta de l'Ateneu Mercantil), Josep Francesc Ballester-Olmos (ponent), Vicent de Castro (directiu de l'Ateneu Mercantil)

 

El Saló Stolz de l'Ateneu Mercantil en els moments previs a l'inici de la primera jornada

 

Segona jornada. D'esquerra a dreta: F. Benjamí Agulló, Daniel Sala, Ricart Folgado i Joan Carles Micó

 

Presentació del vídeo sobre la figura de Fullana, a càrrec de Joan Batiste Sancho (Raonem)

 

Tercera jornada. D'esquerra a dreta, els ponents Miquel Àngel Lledó, Òscar Rueda i Ricart Folgado

 

Desenroll de la tercera i última jornada

 

 

Sito Sanchis, Escritor de l'Any 2018

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana otorga bienalment el reconeiximent com a Escritor de l'Any a un autor o autora que durant el periodo de referència ha destacat especialment per la seua producció lliterària.

Enguany la Junta de Govern ha decidit otorgar el guardó a l'escritor Sito Sanchis. L'Escritor de l'Any serà nomenat oficialment en la gala del Sopar dels Escritors, que tindrà lloc el pròxim 16 de novembre, durant la qual rebrà l'estatueta que l'acredita com a tal, i llegirà un relat a tots els assistents. El premi li dona dret a la publicació d'un llibre editat per la AELLVA.

Enhorabona a Sito Sanchis per tan mereixcut guardó.

 

 

Jornades dels Escritors 2018 - Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l'Universitat de Valéncia

 

Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia

[XXVII Jornades Aellva]

12, 13 i 14 de novembre de 2018

 

Saló Stolz | Ateneu Mercantil

Plaça de l’Ajuntament, 18 – 46002 Valéncia C.

                 

Un any més, l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana celebra les seues tradicionals Jornades. Baix el títul “Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l'Universitat de Valéncia”, nou investigadors, professors i divulgadors culturals recorden una fita de primer orde: la creació en giner de 1918, a instàncies del Centre (hui Real Acadèmia) de Cultura Valenciana, d'una càtedra regentada pel filòlec Lluís Fullana i Mira dedicada a l'ensenyança científica del nostre idioma. Una efemèrides que, en 2018, presenta la màxima actualitat.

Pot llegir-se punchant ací un breu balanç de les jornades, en un reportage fotogràfic.

 

Dilluns 12.11.2018 [1ª jornada]

 

19:30 h

· Posicions respecte a la llengua valenciana a finals del sigle XIX i principis del XX. Voro López

· Les normes de 1914 i la Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana de 1915. Juli Moreno

· La Càtedra de Llengua Valenciana. Génesis i desenroll. José Francisco Ballester-Olmos

 

Dimarts 13.11.2018 [2ª jornada]

 

19:00 h

Proyecció de vídeo: entrevista a Benjamí Agulló sobre Lluís Fullana (Raonem. Punt d’encontre Manolo Soler)

 

19:30 h

· Biografia de Lluís Fullana i Mira. Benjamí Agulló

· La llengua valenciana en l'universitat actual. Joan Carles Micó

· L'obra historiogràfica de Fullana. Daniel Sala

 

Dimecres 14.11.2018 [3ª jornada]

 

19:30 h

· La posició del pare Fullana respecte a l'entitat i l'us del valencià. Òscar Rueda

· Una oportunitat perduda: de l'abolició de la Càtedra de Llengua Valenciana a l'aparició de les Bases d'Ortografia Valenciana de 1932. Ricart Folgado

· L'obra filològica de Fullana. Miquel Àngel Lledó

 

S’entregarà gratuïtament el llibre oficial de les jornades, que conté les comunicacions completes, a qui assistixca a les tres sessions.

 

 

 

Tertúlia de teatre de novembre

Dilluns, 19 Novembre, 2018 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Teatre Capri, Paterna

Se realisà la llectura dramatisada de l'obra Carchofes, canyes i pedres, guanyadora en el Concurs de Teatre d'El Piló de l’any 2014 , de Ramir Gómez.

 

Tertúlia d'octubre

Dilluns, 15 Octubre, 2018 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

En la tertúlia de prosa d'octubre llegiran els seus treballs Miquel Estellés i Òscar Rueda.

​Entrada lliure en la nostra sèu, carrer de Dalt, 64 en el barri del Carme de Valéncia C.

Tertúlia de setembre

Dilluns, 10 Setembre, 2018 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

Acabades les vacacions mamprenem ilusionats un nou curs que esperem profitós per a la llengua valenciana. 

El pròxim dilluns dia 10 de setembre tindrà lloc el primer dels Tallers de Prosa del present eixercici. 

Llegiran els seus treballs Sito Sanchis i Joan Victorià Ramírez, qui nos llegirà prosa per primera volta, ya que com a poeta ha colaborat en els Recitals de Primavera d’Estiu.

Aixina mateixa, farem entrega del Micropergamí que acredita a Òscar Rueda com a guanyador del Concurs de Microrrelats del Dinar del Mig Any.

Serà a l'hora acostumada, les 19.30 en l'Associació, carrer de Dalt, 64, baix de Valéncia ciutat.

¡Vos esperem!

 

Paraules d'agraïment a l'associació Cardona Vives de Castelló

Autor/s de l'artícul: 

Molt bon dia.

En primer lloc, vullc manifestar-los la meua alegria per trobar-me hui ací, no com tants atres anys de simple assistent al dinar i entrega dels premis de l’Associació Cardona Vives, sino com a persona directament involucrada, per haver segut distinguida enguany en el Premi Josep Maria Guinot a les Lletres Valencianes.

És un gran honor que me pillà per sorpresa, perque pense que hi ha moltes més persones mereixedores de la distinció, puix que per la meua part només he tractat de parlar, escriure, pensar i sentir des de la perspectiva valenciana, de la qual mon pare sabé plantar bona llabor en la meua ànima de chiqueta, espentada per a continuar més tart pel meu espós, lo que no té res d’extraordinari. És, simplement, viure allò que t’han ensenyat com a propi i natural, sense que açò m’haja reduït les possibilitats de comunicació, ans al contrari, animant-me sempre a eixamplar el coneiximent d’un milenari patrimoni cultural ben nostre, que, en conéixer-lo, nos enriquix.

Al participar-me el nomenament, l’idea que me va acodir al pensament va ser que era per a celebrar, que este any en el que commemorem el primer centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l’Universitat, a càrrec d’un valencià-alacantí de Benimarfull, el Pare Lluís Fullana i Mira, el premi Josep Maria Guinot, eixe esplèndit filòlec valencià-castellonenc d’Artana, poble en el que m’unix una corrent d’afecte especial, haja recaigut en una valenciana del barri de Russafa de Valéncia ciutat. Ho veig com un agermanament entre totes les nostres terres, com un enfortir els llaços que nos unixen com a habitants d’una terra i membres d’una cultura que va ser capaç d’oferir el primer Sigle d’Or de lliteratura d’Espanya, la que en l’actualitat tenim el deure de continuar conreant en el mutu tracte, us i coneixença, al temps que la participem als qui nos seguixen, ya que malament podran amar lo que no coneguen.

L'Associació Cardona Vives fa molts anys que ve desenrollant un meritíssim treball en Castelló, on tots sabem les dificultats del dia a dia de tal llabor que tant des de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana que he tingut la sòrt, per les vivències i l’experiència que el càrrec me brindà, de presidir durant huit anys, com des d’atres entitats valencianes -ací hi ha una bona representació de vàries-, sempre els hem reconegut, estant al seu costat en quantes ocasions nos ho han demanat.

Hui han vingut a Castelló els membres de la Junta d’Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, també premiats en el Fadrí colectiu i atres també amics que els han volgut acompanyar. Han anat a saludar a la Mare de Deu del Lledó i a visitar el vostre esplèndit museu de Belles Arts, abans de vindre a compartir taula entre tots. Crec que, a l’inversa, tots acollirem als amics de Castelló que en un futur vinguen a Valéncia, en el mateix afecte que ací se nos mostra, que nos cal ser agraïts per ben naixcuts.

Puix que tantes coses compartim, organisem actes en comú. Tant poden ser cicles de conferències com excursions, presentacions de llibres, commemoracions o velades culturals en una picadeta en acabar, que a vora taula els esperits s’eixamplen i el somriure acosta. Estiguen segurs que si ho programem, van a tindre tota la colaboració que precisen. La meua personal, per descontat.

I no nos cansem. Sé que moltes vegades, la situació en la que nos movem espenta al desànim. Per això m’agrada recordar les paraules de dos valencians, eixemple de patriotisme i treball constant, en les que molt a sovint m’he recolzat: Nicolau Primitiu afirmava que devíem mantindre sempre tres postulats: “Treballar, persistir, esperar”. I aquell personage que se dia important sense importància, creat pel poeta Xavier Casp, sentenciava molt encertadament: “És cert que ara el nostre carro va pel pedregal, pero no hi ha cap de riu sec tan ample com la mar ¡i els hòmens la travessen!”.

Per tant, animats per l’esperança, soltem les amarres de la timidea o el meninfotisme i treballem sense cansar-nos que la mar és ampla i poden vindre tempestats, mes si tots units, ¡tots units! naveguem lo suficient, la passarem segur.

Enhorabona a les persones i Entitats en les que hui compartixc la distinció.

Per últim, dir-los que el Fadrí ocuparà un lloc d’honor en ma casa, encara que el lloc més important estarà en el meu cor, que és on realment estan les coses que nos apleguen, nos fan mossa i se queden per a sempre en nosatres. Moltíssimes gràcies.

Maria Jesús Coves, premi Fadrí - Josep Maria Guinot a les Lletres Valencianes en la seua edició de 2018, llegint el seu discurs.

 

Representació de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana en l'acte d'entrega dels premis. D'esquerra a dreta, Òscar Rueda, Ricart Folgado (president), Joan Josep Serra, Maria Jesús Coves, Vicent Ramon Calatayud, Ernest Olmos, Ampar Cabrera, Donís Martin i Joan Romero.

Distribuir contenido