Juny 2011

Comunicat de la AELLVA sobre el borrador de decret de reforma del model llingüístic en l’educació valenciana

Davant les notícies aparegudes les últimes semanes en els mijos de comunicació, relatives a la possible reforma del model llingüístic que ve aplicant-se en l’educació valenciana des de fa més de dos décades, la AELLVA: 

1) manifesta la seua inquietut i el seu més enèrgic rebuig a un canvi que, tal com se planteja, reduirà dràsticament les hores llectives de la llengua valenciana en l’ensenyança, sense tindre en conte l’estat actual de debilitat del nostre idioma secular ni el seu caràcter de llengua pròpia i històrica del poble valencià; comprometent d’esta forma l’adequada transmissió de l’idioma a les generacions més jóvens. 

2) insistix en que els canvis realment necessaris, en matèria llingüística, són els que haurien d’implantar i difondre un model d’idioma valencià real, natural, no artificiós ni foraster, inspirat en la parla viva del poble valencià del sigle XXI, com el que aconsella i documenta la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, dins del marc del diasistema occitanorromànic: respectuós en la nostra tradició lliterària, arraïlat en el poble, que servixca i actue com a autèntica llengua vehicular en l’educació, en la que els alumnes valencians se puguen sentir realment identificats. 

Podeu llegir el comunicat complet fent clic ací.

Recordatori de la llectura de juny el pròxim dilluns 13.

Vos recordem que el pròxim dilluns 13 de juny tindrà lloc en la nostra sèu la Llectura Taller de Prosa corresponent a càrrec dels escritors Joan Romero i Ricart Folgado. Despuix de la bona vesprada que passàrem en la llectura dels premis extraordinaris de llibrets (enhorabona a tots, a més del premi per l'interpretació) confiem en la vostra assistència, tant per a escoltar bona lliteratura com per a comprar loteria de l'Associació, per al sorteig extraordinari de Juliol, no siga que toque i es quede algú sense ella. Ademés, és per a una bona causa. 

Gràcies de bestreta per fer que el local se quede chicotet.