Agost 2013

Activitats de l'associació en la primavera i estiu de 2013

A les festes falleres, en intensa participació dels nostres associats, precedí la tradicional tertúlia fallera, celebrada enguany en Torrent, en el casal de la Falla Croniste Vicent Beguer i Esteve.

D'esquerra a dreta: Joan Antoni Alapont, Ampar Cabrera, Manuel Navarro, Joan Romero, Miquel Àngel Gascon i Rafael Melià, en la tertúlia fallera de març de 2013.

 

A continuació, la AELLVA organisà en abril la primera tertúlia teatral de l'any, que tingué lloc, com ve sent costum els últims anys, en el Saló d'actes de Lo Rat Penat.

La llectura dramatisada de la divertida comèdia En el cel junt a Fred Astaire, de Vicent López Torres  (autor que s'estrenava en les tertúlies de la AELLVA), precedí a un animat coloqui en el que es va debatre sobre la temàtica de l'obra, la recuperació en l'us d'expressions genuïnes dels nostres majors i l'actual problemàtica normativa que afecta als autors teatrals en llengua valenciana. 

 

Moment de la llectura dramatisada de l'obra

L'autor, Vicent López, en el coloqui posterior en el públic

 

També en abril tingueren lloc els XX Recitals de Primavera, en el marc de la Fira del Llibre Valencià que organisà la RACV. Per tercer any consecutiu, els nostres escritors versaren sobre obres ya consolidades de la lliteratura universal:  

  • Joan Antoni Alapont. Inspirat en Canyes i fanc. Blasco Ibáñez

  • Elena Casa. Inspirada en L'ombra del ciprer és allargada. Miguel Delibes

  • Ricart Folgado. Inspirat en Don Camilo. Giovanni Guareschi

  • Josep Lluís Garcia Ferrada. Inspirat en Busca del silenci. Pablo d'Ors

  • Donís Martin Albizua. Inspirat en L'alqueria. Obduli Jovani

  • Aureli López Muñoz. Inspirat en De la meua catacumba. Miquel Adlert

  • Josep Navarro Salvador. Inspirat en Bouba. Josep Albert Aymemir

 

Ricart Folgado llig el seu poema, en un moment del recital, en companyia dela nostra presidenta, Maria Jesús Coves, i el Decà de la RACV, Vicent Ll. Simó Santonja

 

En la tertúlia de maig, la casualitat va voler que dos autors d'estils ben diferents coincidiren a l'hora de tractar un tema en enorme tradició lliterària: l'amor.

Juanjo Navarro, en Un nou amanéixer, reflexionà sobre les qualitats passageres de l'amor i, especialment, del desamor, vixcuts en l'inseguritat i, a l'hora, l'esperança propis de la primera joventut. Mentres, Ferran Martínez, en Energia renovable, nos acostà a l'amor assossegat i madur d'una parella de casats que decidix passar uns dies de vacacions en la costa valenciana.

Durant el coloqui posterior se destacà l'enfoc diferent i enriquidor que els autors havien donat a l'hora de construir els seus respectius relats, i se'ls animà a que es prodigaren més a l'hora d'escriure prosa: un camp en el que sempre demostren bones habilitats.

 

 Ferran Martínez, Maria Jesús Coves i Juanjo Navarro, en la tertúlia de maig

 

En la tertúlia de juny, Sito Sanchis, que per primera volta nos llegia prosa, titulà el seu relat Recorts. En ell feu la narració simpàtica d'un adolescent que, en mig de les vivències pròpies de l'edat, s'enamora per primera vegada, portant-nos de la mà de la seua paraula a un final abellidorament sorprenent. Els assistents l'animaren a continuar i esperem que en un futur seguirem gojant de la seua companyia en els Tallers de Prosa.

Joan Romero, l'atre llector, nos regalà dos relats. La fortalea unix el seu amor per l'intestigació històrica, tantes voltes posat de relleu en els treballs per als llibres de falla (ya que considerem que aquells en els que Joan Romero participa no són simplement "llibrets"), en una història fantàstica en la que algun dels assistents tirà en falta encara més fantasia, cosa que no poguérem dir de l'atre relat que precisament duya per títul La tenda fantàstica, on lligà els ingredients a gust de tots els que tinguerem el plaer d'escoltar-lo. 

 

        

 Joan Romero i Sito Sanchis, llegint els seus relats en la tertúlia de juny

 

En juliol celebràrem, com és costum, el Dinar de Mig Any, en el Restaurant Chispa de Canet d'En Berenguer. Bon menjar, millor companyia de tots els que pogueren assistir, i en l'afegitó final del Concurs de Microrrelats d'Humor. S'estrenà com a guanyador Òscar Rueda en el microrrelat L'autoritat, seguit a poca distància per Maria Jesús Coves en Greu problema.

 

 Vicent Rebollar, llegint el seu microrrelat d'humor en el Dinar de Mig Any de 2013

 

Per últim, la darrera tertúlia del curs, també en juliol, tingué com a protagonistes a Joan Antoni Alapont i Ampar Àlvarez.

Ampar titulà el seu treball Huma. És el nom de la protagonista de l'història: una chiqueta —en realitat, qualsevol de nosatros— que busca sentit a la seua existència en un món mitològic que l'escritora nos descrigué en un llenguage bell i poètic, conseguint adinsar-nos de ple en la seua imaginació fantàstica.

Alapont nos llegí Un atre món: un viage en l'espai i en el temps d'un home normal i corrent que viu una experiència gens normal i molt poc corrent: l'abducció per un objecte volador no identificat. Ciència-ficció i —cóm no, tractant-se del seu autor— prosa poètica per a conduir-nos a un final emocionant.

Un plaer per als assistents escoltar els dos relats. Com és bona costum, arrematàrem la tertúlia en una picaeta i unes cervesetes per a desijar-nos bones vacacions.

 

    

 Joan Antoni Alapont i Ampar Àlvarez, en dos moments de la tertúlia de prosa de juliol

 

Gràcies a tots i totes per la vostra participació i colaboració constant. Nos veem en setembre, en energies renovades i —esperem— en nous proyectes que portar a la pràctica: compartint l'ilusió i l'esforç per continuar creant, escrivint, llegint, parlant, en llengua valenciana.

  

 

XXI Jornades dels Escritors

Dimecres, 6 Novembre, 2013 - 19:00 - 21:00
Lloc: 
Sant Miquel i els Reis

Tercera jornada.

XXI Jornades dels Escritors

Dimarts, 5 Novembre, 2013 - 19:00 - 21:00
Lloc: 
Sant Miquel i els Reis

Segona jornada.

XXI Jornades dels Escritors

Dilluns, 4 Novembre, 2013 - 19:00 - 21:00
Lloc: 
Monasteri de Sant Miquel i els Reis

 Primera jornada.

Tertúlia-taller de prosa

Dilluns, 9 Setembre, 2013 - 19:45 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

Llegiran Josep Navarro i Rafael Melià.

Cresolet d'Estiu

Ya podeu consultar en la secció de publicacions el número 65 del Cresolet, el nostre bolletí trimestral.