Febrer 2015

Tertúlia fallera

Dilluns, 23 Febrer, 2015 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Casal de la falla Dr. Olóriz -Arquebisbe Fabian i Fuero

Tertúlia baix el lema: ¿Cóm se fan -o haurien de fer-se- les Falles, des del punt de vista lliterari?

Tertúlia-taller de febrer

Dilluns, 9 Febrer, 2015 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de la AELLVA

El passat dia 9 tinguérem la que correspon, en la qual nos llegí primer Ramir Gómez, en un relat, Blitz, centrat en els dies dels bombardejos de Londres per l'aviació alemanya, durant la Segona Guerra Mundial, descriptiu i ben embastat, en un toc de llectura dramatisada que captà l'atenció dels presents i que mostrà bona evolució narrativa i d'estil, comparant-lo en llectures anteriors. Ramir s'ha treballat l'acció i els personages i els assistents aixina li ho varen manifestar.

Ramir Gómez llig el seu relat, junt a Aureli López, qui dirigí la tertúlia en esta ocasió

En segon lloc, Maria Jesús Coves trià un tema d'actualitat que titulà La bona vida, relatant una circumstància hui en dia massa corrent com és el passar, de la nit al matí, de tindre un bon sòu i moltes comoditats, a vore's sense faena i deixat de banda pels que creïes amics i no ho eren tant. Ella sol ser casi sempre positiva; per això nos contà l'eixida del pou del protagoniste en un to que intentava llevar dramatisme al tema en unes gotes d'humor.

Maria Jesús Coves, en un moment de la llectura

Dos relats absolutament distints que se n'eixiren de l'habitual acció centrada en Valéncia o en vivències jovenils i que agraïm per la novetat aportada.