Decembre 2021

Tertúlia de prosa

Dilluns, 21 Febrer, 2022 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

Tertúlia Taller de Prosa. Nos llegiran Ernest Olmos i Antoni Ruiz Negre.

 

Tertúlia fallera

Dilluns, 7 Febrer, 2022 - 19:00 - 21:00
Lloc: 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés, carrer Colon

Tertúlia fallera, en colaboració en el Casal Bernat i Baldoví.

¿És el Ninot Indultat el millor ninot de l'Exposició?

Existix certa polèmica sobre la tendència estètica i temàtica dels "ninots indultats" dels últims anys. La varietat estilística que presentaven tradicionalment els ninots elegits per a ser salvats del fòc s'ha substituït en anys recents per una preferència cap a conjunts preciosistes i barrocs, que reflectixen escenes tradicionals i especialment familiars, encara que la sàtira, la crítica, la caricatura o les composicions innovadores es troben a sovint absents. ¿A qué es deu esta realitat? ¿És desijable per al concurs?

Participen:
* José Vicente Marco (faller de Santa Maria Micaela - Martí L'Humà)
* Roberto Elías (guioniste i crític de falles)
* Iván Esbrí (estudiós faller)
* Vicente Herrando (artiste faller)
 
Modera: Òscar Rueda
 
En acabant se llegiran algunes escenes de llibrets de falla d'edicions anteriors.
 

 

 

Tertúlia de teatre

Dimecres, 12 Giner, 2022 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Cassino de la Plaça de Paterna

En el Cassino de la Plaça de Paterna (carrer Sant Pere, 1), en colaboració en l’Ateneu Cultural de dita localitat, llectura dramatisada de l’obra Nits de lluna sense lluna, de Rafel Melià Castelló. Intervindran, ademés de l’autor, Miriam Ortiz, Imma Ballester i Ricart Folgado.

Remarquem que serà dimecres i no dilluns com és el dia habitual dels Tallers de Prosa, perque és el dimecres el dia que l’Ajuntament paterner cedix a l’Ateneu l’us del local.

 

Tertúlia de decembre

Dilluns, 13 Decembre, 2021 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

En la tertúlia corresponent a decembre llegiren els seus treballs Joan B. Sancho i Joan Carles Micó.

Ricart Folgado presentà en primer lloc al bon amic Joan Batiste Sancho Gea, qui nos oferí un molt documentat treball sobre un poeta i dramaturc tristament desconegut per a la majoria de valencians; es tractava de Rafael Villar Belenguer, de qui nos llegí alguns poemes certament bons, tendres i fondos..., nos descobrí la seua admiració i amistat en Xavier Casp, més el respectuós carinyo que sentia per l’estudiós juge-escritor Miquel Adlert; apuntà la possibilitat de preparar una publicació sobre la vida i obra de Rafael Villar (pensem que ben mereixcuda).

En acabant i en eixe valencià cuidat com toca, Joan Carles Micó nos oferia alguns sonets del seu nou llibre “Vida d’héroe”; nos parlà de la difícil lluita entre el 95% de gregaris i l’escàs 5% de persones lliurepensadores, independents; com sempre, qui té el dò de la comunicació verbal demostrà que els autèntics héroes podem ser tots els valencianistes conscienciats, posant com a bell eixemple que som les gotetes d’oli que suren per damunt de l’aigua... En la tertúlia que seguí, Mª Jesús Coves demanava que eixes gotetes d’oli havien de saber unir-se per a tindre un millor futur.

Aplaudírem satisfets i nos emportàrem una nova publicació de curts teatrals del fidel Antoni Ruiz Negre més un original poemari de Joan Carles Micó... fon tot un goig compartit.

Entristits per la dolorosa i recent pèrdua del nostre amic i companyó Vicent Rebollar, aprofitàrem l'acte per a tindre un chicotet recort de la seua figura, aixina com també per a desijar-nos unes bones festes de Nadal i un bon Any Nou.

 
 
 
 
 
 

 

Ha faltat Vicent Rebollar

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, a través de la seua junta de govern, desija mostrar el seu fondo pesar per la mort, hui, d'En Vicent Rebollar i Cerdà, eminent escritor, activiste cultural i soci de la nostra entitat, i vol acompanyar afectuosament en estos dolorosos moments a tots els seus familiars i amics.

Vicent Rebollar naixqué en Almenara un 25 de giner de 1931. Cursà estudis de Bachiller en l'institut Ripalda de Castelló i Salesians de Valéncia C., per a en acabant matricular-se en Mestria Industrial i Ingenieria Tècnica. 

Eixercí durant onze anys com a monitor de Formació Professional en el Ministeri de Treball (PPO). Professionalment treballà com a director i assessor en diverses empreses d'àmbit estatal i internacional.  

Articuliste, conferenciant, fundador de la revista "L'Agüelet", publicà diversos artículs en revistes d'economia empresarial, sobre formació, logística i productivitat. Paralelament publicà numerosos artículs i llibres d'investigació sobre les raïls de nostra terra; publicacions editades per Difusió Cultural d'Amics L'Agüelet i la Fundació Vicent Rebollar, de les quals era president.

Publicà 52 obres entre valencià i castellà, de les que destaquen, per eixemple, "Contalles i relats d'estiu", "La família", "Almenara, pasado, presente y futuro", "Poemes d'un valencià", "Nits de contes i relats", "Genealogía de la familia Próxita en el estado de Almenara", o el llibre "De Almenara a Zaragoza" dedicat a la vida de santa Genoveva Torres; aixina com "Contes infantils" (10 vol.), "Personages valencians" (10 vol.) i "Personages del Comtat d'Almenara" (10 vol.). 

En la seua etapa com a president del Comité de l'Idioma Valencià s'edità el "Mapa de les Comunitats Llingüístiques d'Europa" i el llibre "El valencià, una llengua del segle XXI", que foren presentats en el Parlament Europeu (Brusseles) aixina com en les exposicions de "Expolingua" de Madrit i Lisboa. 

Una prolífica acció cultural, difonent i defenent les tradicions, l'història i la llengua valencianes, d'Almenara i de tota Valéncia, que dugué a terme de manera incansable durant tota sa vida, i per la que, agraïts, sempre el tindrem en el nostre més sentit recort.

En pau descanse.