Anfós Ramon, nou acadèmic d'honor de la RACV

El pròxim dimarts 10 de giner a les 20:00 h, el nostre companyó i amic Anfós Ramon i Garcia serà nomenat Acadèmic d'Honor de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

L'acte d'entrega de la medalla que l'acredita com a tal tindrà lloc en el Saló d'Actes de la RACV (carrer Avellanes, 26, de la ciutat de Valéncia).

En l’acte intervindrà el propi Anfós Ramon en un recital dels seus poemes;  el Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, Voro López; i el Decà de la RACV, Vicent Ll. Simó Santonja, que tancarà l’acte.

Anfós Ramon, una de les figures més importants de la lliteratura valenciana contemporànea, naixqué en Russafa en 1924. Des de la seua primera Flor Natural, obtinguda en Algemesí en 1957, fins a l'última, en els Jocs Florals de Valéncia de 2010 (novena només en eixe certamen lliterari), Anfós ha llaurat una trayectòria lliterària extraordinàriament prolífica i llorejada, que l'ha dut a figurar en les millors antologies i catàlecs; part de la seua producció està traduïda a l'anglés.

El 13 de decembre de 2002 rebé el Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana en la seua tercera edició, com a mereixcuda recompensa a tota una vida dedicada a la nostra lliteratura.

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana li dedicà el “Cresol Lliterari núm. 7” (2004), que recopila les ponències de les jornades dedicades a l’estudi de la seua vida i obra, en motiu de la seua distinció com a Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana.