Ramon i Garcia, Anfós


Valéncia C. (Russafa), 1924 - Valéncia C., 2014

Entra a la lliteratura de forma autodidacta, prenent els consells de Bayarri. Hui és un baluart ferm de la poesia en valencià, l'exponent més procliu dels premis a la Flor Natural dels Jocs de Valéncia i tot lo Regne i conta en 17 premis Extraordinaris Bernat i Baldoví, des de 1956 que escriu el primer llibret de falla gran, fins ara, la seua producció passarà dels 900, obra que el fa mereixedor de figurar en la medalla del Centenari dels llibrets de Lo Rat Penat. És el III Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana.

La seua primera 'Flor Natural', la va obtindre en Algemesí, en 1957. En 1958 cull les de Meliana, Vilanova de Castelló i Puçol ací junt a la 'Viola' i 'l'Englantina'. En 1959, la seua primera Flor Natural de Valéncia a més de les de Castelló, Manises, Algemesí, Meliana i Vilanova de Castelló... En Paterna, és on més voltes alcançà el màxim guardó: nou Flors; número que en 2010 igualà en Valéncia. La Junta ratpenatista el nomenà President dels Jocs Florals en l'any 80 (per a que ne deixara alguna per als demés poetes). Quatre flors té de Xàtiva, Massamagrell, Vilanova i Nules, tres en Algemesí, Massanassa i Meliana, seguint en dos i una Flors, amén d'englantines, violes i premis extraordinaris, en uns moments en els que eren els Jocs Florals uns magnífics llocs d'esplai poètic i conreu lliterari, que donaren eixida a moltes vocacions lliteràries i elevaren als més valiosos escritors.

En 1963 obté el Premi Valéncia de Lliteratura de la Diputació Provincial pel seu llibre de poemes, A tres carrers. El Premi 'Xavier Casp', convocat per l'Ajuntament de Carlet en 1975, pel seu llibre, Sembrarem la veritat. El premi 'Ciutat de Castelló' en 1977, pel seu llibre, Des de la veu del silenci. Premi 'Falla Pintor Andreu' d'Alzira en 1981, pel seu llibre, Exigiré la font i el testimoni. El 'Premi Primavera' de l'Associació Cultural i d'Investigació 'El Palleter' de Catarroja en 1982 i 1984, pels seus llibres, I les notes de vidre a la paraula i Si el vent estrena paraules. Publica en 1990, La meua història exigida i en 1993, L'espill transparent i De la nit i les mentires, este últim, editat per l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana.

En 1995, Lo Rat Penat edita el seu llibre Ofici de paraules. Recentment se li ha concedit el Premi Ciutat de Valéncia de Poesia Roïç de Corella, convocat per l'Ajuntament de Valéncia, pel seu llibre La clau del llavi obert(1997), publicat en 1999. El mateix any 97 obté el premi 'Benvingut Oliver' convocat per l'Ajuntament de Catarroja, pel seu llibre Rapsòdia en carn per dins.

També va conseguir la 'Taronja d'Or' de Vilarreal en dos ocasions i una la de plata. El premi 'Primavera' d’Amics de la Poesia, en llengua Valenciana, en cinc ocasions. La 'Rosa i Medalla d'Or' de la Casa dels Obrers en 1967, en motiu de la celebració del III Centenari de l’erecció de la Capella de la Mare de Deu dels Desamparats. L'Olimpiada de l'Humor, sis voltes i el Premi de 'la Vendimia' de Xerés, en 1972, per un Cant al Vi de Xerés, en Llengua Valenciana. També ha fet incursions en castellà, guanyant les Flors Naturals de Montanejos, Chest, Énguera i Alboraig.

Formà en la redacció del desaparegut diari Al dia, en la seua primera época, dirigit per Martí Dominguez, sent successor del semanari Valencia-fruits. Fon director de La Noche Eucarística i vicepresident de Lo Rat Penat.

L'importància de la seua activitat lliterària el fa destacar en els treballs en prosa i la poesia l'ha dut a figurar en les millors antologies i catàlecs, estant editada també en anglés. Sanchis Guarner el classifica entre els poetes "angoixats". Té molts treballs en Altars i colaboracions diverses..

Té el títul de 'Cavaller de la Poesia', per l'associació Amics de la Poesia de Valéncia. El 13 de decembre de 2002 rebé el Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, tercera edició, com a mereixcuda recompensa a tota una vida dedicada a la nostra lliteratura.

L'Aellva ha publicat el “Cresol Lliterari núm. 7” (2004), que recopila les ponències de les jornades dedicades a l’estudi de la seua vida i obra, com a guanyador del tercer Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana. L’editorial L’Oronella li ha publicat una Antologia Poètica en introducció d’Andreu Tintorer, l’any 2005.