Casa Llàcer, Elena


Valéncia C., 1961 - Valéncia C., 2022

Naix en la ciutat de Valéncia en l'any 1961 a on cursà estudis en la Facultat de Ciències obtenint la llicenciatura en Ciències Matemàtiques en l'especialitat d'estadística, dedicant-se professionalment a l'empresa privada.

 
La seua inquietut sempre estigué en la matèria periodística, ciència, que per distints motius, no pogué desenrollar.
 
A pesar d'això, la seua afició per escriure sempre estigué latent i encara que s'adinsà tart en el món de la creació lliterària sempre trobà un camí per a treballar sobre esta matèria.
 
És en el món de les Falles a on comença tímidament en chicotetes colaboracions en la paròdia d'obres consagrades i distints diàlecs per a curtetes intervencions teatrals.
 
A proposta de la seua comissió de falla, acceptà el repte de escriure el llibret infantil de l'any 2006, obtenint el primer premi de la secció novells en el concurs de Lo Rat Penat.
 
És en este moment quan s'encén la flama de manera definitiva i comença la creació en la poesia festiva i participant en distints certamens lliteraris.
 
Elena Casa fon membre de Lo Rat Penat, de la Associació d'Escritors en Llengua Valenciana i de la Taula d'autors valencians. Participava anualment en els cursos de iniciació a la poesia organisats per lo Rat Penat.
 
 
Guardons obtinguts:

 

* 2006:       
Concurs de Llibrets de Falla Lo Rat Penat 
Infantil Primer Premi Raül Alapont Secció Novells
 
* 2007:       
Concurs de Llibrets de Falla Lo Rat Penat
Infantil Premi Extraordinari Raül Alapont Secció Novells
Major Premi Extraordinari Josep Bea Izquierdo Secció Novells
 
* 2008:       
Concurs de Llibrets de Falla Lo Rat Penat
Infantil Tercer Premi Pere Delmonte Secció General
Major Segon Accèssit Bernat i Baldoví Secció General
Jocs Florals de la Ciutat de Paterna
Accèssit a la Flor Natural
Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia
Viola D'or
 
* 2009:       
Concurs de Llibrets de Falla Lo Rat Penat
Infantil Premi Extraordinari Pere Delmonte Secció General
Major Primer Premi Almela i Vives Secció General.
 
* 2010:
Premi Roberto Salvador de l'Ateneu Cultural de Paterna