Tarazona i Santabalbina, Francesc


Sedaví (L'Horta), 1971

Francesc Tarazona i Santabalbina naix en Sedaví en juny de 1971. 

És Doctor en Medicina, per l’Universitat de Valéncia, i especialiste en Geriatria. En l’actualitat desenrolla la seua professió en el Servici de Geriatria de l’Hospital de la Ribera, d’Alzira; ademés, és Professor associat de l’Universitat Catòlica de Valéncia Sant Vicent Màrtir. 

És vicepresident de la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia des de juliol de 2008, i també Soci corresponent de la Sociedad Médica de Santiago de Chile

En motiu de l’eixercici de la seua professió ha publicat múltiples artículs en revistes especialisades internacionals i ha participat en congressos a nivell estatal i estranger, en els quals ha presentat numeroses ponències i comunicacions. Entre elles, ha dedicat alguns artículs i conferències a les figures del meges valencians Lluís Alcanyís i Arnau de Vilanova, sobre els qui té publicats actualment Regiment Preservatiu e Curatiu de la Pestilència, de Lluís Alcanyís (Col. Clàssics Valencians de L’Oronella, 2007) i l’estudi biogràfic Arnau de Vilanova (Col. Clàssics valencians del Ajuntament de Valéncia, 2009). 

En estes dos obres unix finalment les seues vocacions professional i lliterària, perque en anterioritat ha publicat en llengua valenciana les noveles Les Taques de Colors (L’Oronella, 2000, Premi Miquel Adlert de Novela de Paterna en 1999) i Primeres Fotos (L’Oronella, 2003); i l’ensaig Quimeres Amprades (L’Oronella-AELLVA, 2005). Ademés té publicada la traducció al valencià de l’obra de Herman Melville, Bartleby, l’escrivent (L’Oronella, 2001) i l’edició i actualisació de Macer, Llibre de les Herbes e les seues virtuts (Col. l’Alfardó de L’Oronella i la Conselleria d’Agricultura, Peixca i Alimentació, 2002). 

Ha participat en les obres colectives Goles en clam, Clams de vida (publicades per la AELLVA) i Un oronell l’estiu no denúncia (L’Oronella). 

Ha participat en les jornades del Escritors que organisa la Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, en dos anys consecutius. Primer en les XV Jornades dels Escritors, que duyen per títul Medicina i Lliteratura: diàlecs sobre una simbiosis enriquidora, en la ponència La velledat en valencians mal prova (publicat en Cresol, núm. 11, L’Oronella-AELLVA, 2006); i en les XVI Jornades dels Escritors, dedicades a Tres referents valencians: Joan Costa, Pere Delmonte i Josep Melià, en la ponència El Pare Joan Costa i Català i els clàssics valencians, entre l’idili i la passió (publicat en el Cresol núm. 12, L’Oronella-AELLVA, 2007). 

Ha colaborat en la segona edició del Diccionari Ortogràfic Valencià-Castellà, Castellà-Valencià editat per la RACV en l’any 2004 i en la realisació del Corrector ortogràfic per a la llengua valenciana presentat en l’any 2007 per esta mateixa Institució. 

Des de 1997, ha colaborat en la revista Lletraferit, de la qual ha segut subdirector entre 2000 i2002. Actualment, és membre del seu Consell de Redacció, desenrollant activitat de columniste; redactor de reportages i entrevistes; i crítica musical i artística. 

La seua creació lliterària li ha valgut diversos premis i distincions, entre els quals se troben: 

  Premi Bernat Fenollar d’Agroconte, de El Piló de Burjassot i l’editorial L’Oronella (2008 i menció en 2004). 

  Premi Extraordinari d’Investigació de l’Ajuntament de Valéncia dels Jocs Florals de Lo Rat Penat (2007). 

  Premi Miquel Adlert de Novela, del Ateneu Cultural de Paterna (1999 i 2006). 

  Premi Lletraferit de Relat Eròtic de El Piló de Burjassot i l’editorial L’Oronella (2004 i 2010, i accèssit en 2003). 

  Escritor de l’Any de la AELLVA (2003). 

  Premi Fede Feases de Novela de El Piló de Burjassot (2002). 

 

Francesc Tarazona ha segut membre de la Junta de la AELLVA fins a març de 2010.