Escritors

En l'actualitat els membres de l'AELLVA en obra publicada roden els setanta. A continuació es relacionen alguns d'ells, en un chicotet currículum i enllaços a les seues obres en la Biblioteca Valenciana Virtual quan estan disponibles. Ademés s'oferixen alguns autors no associats pero vinculats a la producció actual en llengua valenciana, tant lliterària com d'investigació.

Els autors en valencià d'unes atres époques seran pronte incorporats en una secció a banda.

Si trobes alguna absència o vols ampliar informació sobre algun autor, no dubtes en escriure'ns.

À (6) | B (8) | C (12) | D (1) | F (4) | G (7) | J (1) | L (8) | M (11) | N (4) | O (2) | P (2) | R (9) | S (6) | T (1) | V (1) | Z (1)
Nom i llinagesordenar por icono Última actualisació
Barrera Sànchez, Ernest Dilluns, 3 Agost, 2009 - 05:34
Bea Mataix, Josep Dimecres, 4 Maig, 2016 - 23:21
Bens i Carrion, Felip Dilluns, 3 Agost, 2009 - 05:35
Bens i Carrion, Sergi Dilluns, 3 Agost, 2009 - 05:36
Blanch i Soria, Francesc Dilluns, 3 Agost, 2009 - 05:36
Blasco i Úrios, Francesc Dimecres, 12 Maig, 2010 - 23:05
Bori Escuriet, Carles Dilluns, 3 Agost, 2009 - 05:37
Boronat Gisbert, Josep Dissabte, 13 Novembre, 2010 - 18:08