Benvinguts a la web de l'Aellva. La nostra associació acull a la gran majoria dels escritors actius en llengua valenciana. Des d'esta web podràs saber més sobre els nostres escritors, conéixer les nostres activitats, consultar la nostra Biblioteca Valenciana Virtual, fer-nos costat associant-te a l'Aellva i resoldre els dubtes que pugues tindre sobre la llengua valenciana i la seua situació actual.

Notícies

Tertúlia de decembre

Dilluns, 13 Decembre, 2021 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

En la tertúlia corresponent a decembre llegiren els seus treballs Joan B. Sancho i Joan Carles Micó.

Ricart Folgado presentà en primer lloc al bon amic Joan Batiste Sancho Gea, qui nos oferí un molt documentat treball sobre un poeta i dramaturc tristament desconegut per a la majoria de valencians; es tractava de Rafael Villar Belenguer, de qui nos llegí alguns poemes certament bons, tendres i fondos..., nos descobrí la seua admiració i amistat en Xavier Casp, més el respectuós carinyo que sentia per l’estudiós juge-escritor Miquel Adlert; apuntà la possibilitat de preparar una publicació sobre la vida i obra de Rafael Villar (pensem que ben mereixcuda).

En acabant i en eixe valencià cuidat com toca, Joan Carles Micó nos oferia alguns sonets del seu nou llibre “Vida d’héroe”; nos parlà de la difícil lluita entre el 95% de gregaris i l’escàs 5% de persones lliurepensadores, independents; com sempre, qui té el dò de la comunicació verbal demostrà que els autèntics héroes podem ser tots els valencianistes conscienciats, posant com a bell eixemple que som les gotetes d’oli que suren per damunt de l’aigua... En la tertúlia que seguí, Mª Jesús Coves demanava que eixes gotetes d’oli havien de saber unir-se per a tindre un millor futur.

Aplaudírem satisfets i nos emportàrem una nova publicació de curts teatrals del fidel Antoni Ruiz Negre més un original poemari de Joan Carles Micó... fon tot un goig compartit.

Entristits per la dolorosa i recent pèrdua del nostre amic i companyó Vicent Rebollar, aprofitàrem l'acte per a tindre un chicotet recort de la seua figura, aixina com també per a desijar-nos unes bones festes de Nadal i un bon Any Nou.

 
 
 
 
 
 

 

Ha faltat Vicent Rebollar

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, a través de la seua junta de govern, desija mostrar el seu fondo pesar per la mort, hui, d'En Vicent Rebollar i Cerdà, eminent escritor, activiste cultural i soci de la nostra entitat, i vol acompanyar afectuosament en estos dolorosos moments a tots els seus familiars i amics.

Vicent Rebollar naixqué en Almenara un 25 de giner de 1931. Cursà estudis de Bachiller en l'institut Ripalda de Castelló i Salesians de Valéncia C., per a en acabant matricular-se en Mestria Industrial i Ingenieria Tècnica. 

Eixercí durant onze anys com a monitor de Formació Professional en el Ministeri de Treball (PPO). Professionalment treballà com a director i assessor en diverses empreses d'àmbit estatal i internacional.  

Articuliste, conferenciant, fundador de la revista "L'Agüelet", publicà diversos artículs en revistes d'economia empresarial, sobre formació, logística i productivitat. Paralelament publicà numerosos artículs i llibres d'investigació sobre les raïls de nostra terra; publicacions editades per Difusió Cultural d'Amics L'Agüelet i la Fundació Vicent Rebollar, de les quals era president.

Publicà 52 obres entre valencià i castellà, de les que destaquen, per eixemple, "Contalles i relats d'estiu", "La família", "Almenara, pasado, presente y futuro", "Poemes d'un valencià", "Nits de contes i relats", "Genealogía de la familia Próxita en el estado de Almenara", o el llibre "De Almenara a Zaragoza" dedicat a la vida de santa Genoveva Torres; aixina com "Contes infantils" (10 vol.), "Personages valencians" (10 vol.) i "Personages del Comtat d'Almenara" (10 vol.). 

En la seua etapa com a president del Comité de l'Idioma Valencià s'edità el "Mapa de les Comunitats Llingüístiques d'Europa" i el llibre "El valencià, una llengua del segle XXI", que foren presentats en el Parlament Europeu (Brusseles) aixina com en les exposicions de "Expolingua" de Madrit i Lisboa. 

Una prolífica acció cultural, difonent i defenent les tradicions, l'història i la llengua valencianes, d'Almenara i de tota Valéncia, que dugué a terme de manera incansable durant tota sa vida, i per la que, agraïts, sempre el tindrem en el nostre més sentit recort.

En pau descanse. 

 

 

Dinar dels Escritors de 2021

Més d'un centenar de persones han assistit enguany al Dinar dels Escritors de 2021, celebrat en El Palmar com a digne colofó a unes Jornades dels Escritors dedicades a l'Albufera, una volta superat el paréntesis forçat per la pandèmia.

En acabant d'unes paraules del president de l'Associació, Ricart Folgado, i del reconeiximent als ponents de les Jornades, se presentaren els tres últims llibres editats per l'Aellva, en colaboració en L'Oronella - Foment de les Lletres Valencianes, els quals s'obsequiaren a tots els assistents.

Llar. Lletres. Aforismes. Relats, és l'últim llibre de Josep Cubells, Escritor de l'Any 2012. Vora cinccents aforismes, trentauna cançons i dèu relats componen un original volum que mostra en tota la seua plenitut l'original estil de l'autor, a cavall entre la narrativa de la quotidianitat, el realisme màgic i la ciència ficció. Els texts se combinen ademés en les ilustracions de Marina Cubells i Paula Cubells.

El secret del Bovet és la primera novela de Sito Sanchis, Escritor de l'Any 2018. L'història transita entre dos eixos temporals: els inicis de la guerra civil en 1936 i el moment actual, i gira entorn a l'investigació d'un jove sobre l'image de la Mare de Deu dels Desamparats i les vicissituts que patí en aquells durs moments.

Xavier Casp inexplorat és un recull de poesia majorment inèdita del poeta de Carlet, recopilada cuidadosament per Maria Jesús Coves i per la família de l'autor. El llibre conta en ilustracions de Katy Casp, una de les filles del poeta.

L'acte culminà en la proclamació oficial de Lucas Grao i Silvestre com a Escritor de l'Any 2020; una proclamació que no pogué fer-se efectiva en el seu moment a causa de la situació sanitària. L'escritor valentí rebé l'estatueta que l'acredita com a tal i, com és costum, llegí un breu relat a tots els assistents. El reconeiximent li dona dret a la publicació d'un llibre becat per l'Aellva.

En el cant de la Cançó de lluita conclogué l'acte de reafirmació de la llengua valenciana i dels seus escritors, que aünà en la seua presència als representants de les principals entitats culturals valencianes, com Lo Rat Penat, la RACV, El Piló de Burjassot, l'Ateneu Cultural Paterna, Amics de la RACV, Patronat de la RACV, Casal Bernat i Baldoví, Colege d'Agents Comercials, Convenció Valencianista o Fundació Vicent Rebollar, aixina com de partits polítics com Poble, Avant i Som Valencians (membres de L'Encontre), Valéncia Unida i Lo Nostre.

Entrevista a Lucas Grao: punchar ací.

Lucas Grao i Silvestre, Escritor de l'Any 2020, arreplegant el guardó que l'acredita com a tal, junt a Òscar Rueda (secretari de l'Aellva), Ricart Folgado (president de l'Aellva) i Sito Sanchis (Escritor de l'Any 2018) (Foto: Joan Sancho)

 

      

 

 

 

Nelo Pinyol... volgut Manolo Navarro, 18 d'octubre de 2021

Autor/s de l'artícul: 

SER... SEMPRE 

L’Aellva rebia un generós donatiu, majorment inèdit, en una Tertúlia d’únic llector, emocionat ell, sincer i humil en la veu reduïda pero fent l’esforç de ser entés, sobretot comprés en acabant d’haver botat la barrera del huit; ell i els seus amors: la companyera de vida, la creació lliterària i els bons amics. El “presentaren” Mª Jesús i Òscar i anà llegint poemes, en valencià i castellà... més en llengua valenciana i triant els que podien fer-nos més feliços a tots, poemes satíric-festius entre els que ne descollaren alguns del nou i genial Un somriure per a viure, l’atent silenci dels assistents em recordà un solo d’oboe, violí o fiscorn en el millor concert; un trinquet mut mentres se piloteja intensament i esclafix en forts aplaudiments quan es decidix el quinze; un teatre que pareix buit quan hi ha una interpretació magistral o una veu que embruixa al públic...

A petició dels més vells oyents –per als nous escritors era desconegut, tancà en l’insuperable “Malaït dit” que va publicat en Faça el favor de somriure. Tots nos riguérem en ganes i era d’admirar el compartit retillar dels ulls pels moments vixcuts.

Segur que l’Aellva i L’Oronella aniran donant-li vida, en paper, ad algunes de les 20 obres ineditades que Manolo nos obsequià. La millor anècdota és que venia a despedir-se per a sempre i nos parlà del nou llibre que estava escrivint i de l’idea –ya quallada per al pròxim... Nelo Pinyol ha segut, és i serà... Sempre.

 

   

Algunes imàgens de la tertúlia del passat 18 d'octubre en l'Aellva, en la que Manolo Navarro va llegir els seus últims treballs, acompanyat per Maria Jesús Coves, presidenta d'honor de l'Aellva, i Òscar Rueda, secretari de l'entitat

 

Jornades dels Escritors 2021 - L'Albufera: present i futur

L'Albufera: present i futur

[XXIX Jornades dels Escritors]

2, 3 i 4 de novembre de 2021

 

Ateneu Mercantil

Plaça de l’Ajuntament, 18 – 46002 Valéncia C.

 

La conscienciació mijambiental de la nostra societat promogué la protecció de l'Albufera, la Devesa i la zona humida circumdant a través de la seua declaració com a Parc Natural en 1986, convertint-se aixina en el primer espai natural valencià protegit.

No obstant, 35 anys més tart, L'Albufera i els seus valors, ecològics pero també econòmics, culturals, patrimonials i etnològics, continuen enfrontant-se a riscs i reptes de futur que poden posar-los en perill i desvirtuar-los.

A analisar el present i futur de L'Albufera se dedicaran estes Jornades dels Escritors de 2021, a través de les ponències de nou investigadors, professors i divulgadors culturals, d’acort en el següent programa:

 

Dimarts 2.11.2021 [1ª jornada, Saló Stolz] 19:30

Els foncs de la Devesa i l’Albufera de Valéncia | Ricart Folgado Bisbal

Biodiversitat vegetal de l’Albufera i Devesa del Saler | Gerardo Stübing Martínez

La fauna de l’Albufera i el seu aprofitament | Ampar Orellano Alapont

 

Dimecres 3.11.2021 [2ª jornada, Saló Stolz] 19:30

La peixca en l’Albufera des de 1238 | José Caballer Torrent

La vela llatina i la seua implicació en l’Albufera | Antonio López Muñoz

Les construccions a l’entorn del llac de l’Albufera | José Ramon Ibor Oroval

 

Dijous 4.11.2021 [3ª jornada, Hall 6ª planta] 19:30

Present de l'arròs en el Parc Natural de l'Albufera | Luis Blanch Puertes

La vegetació prístina de l’Albufera i la seua evolució | Herminio Boira Tortajada

El futur de l’Albufera | Miguel Jover Cerdà

 

S’entregarà gratuïtament el llibre oficial de les jornades, que conté les comunicacions completes, a qui assistixca a les tres sessions.

 

 

 

 

 

 

Tertúlia d'octubre

Dilluns, 18 Octubre, 2021 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

En la tertúlia d'octubre seran llegits i analisats els treballs de Manuel Navarro.

 

 

 

 

Ha faltat Àlex Alemany

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana desija mostrar el seu pesar per la mort, hui, d'Àlex Alemany, figura principal de la pintura valenciana contemporànea.

Naixcut en Gandia en 1943, ingressà en l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles en 1961, a on rebé les ensenyances de Francisco Lozano, Enrique Ginesta, Genaro Lahuerta o Felipe Garín, entre atres. Posteriorment amplià estudis junt a artistes contemporàneus en París i Londres. Entre 1993 i 2004 presidí el Círcul de Belles Arts de Valéncia. La seua prolífica obra ha transitat entre l'abstracte impressioniste, el realisme, el surrealisme i el retrat.

En 2011 fon ponent en les XX Jornades dels Escritors en Llengua Valenciana, dedicades a la pintura valenciana. La seua ponència, en la que estudià la figura del pintor Cabrera Cantó, aparegué publicada en el llibre Apunts lliteraris sobre pintura valenciana, editat en colaboració en l'editorial L'Oronella.

Descanse en pau, i en el recort de tots els valencians.

Els ponents Àlex Alemany i Conrado Meseguer, junt a la presidenta de la AELLVA, Maria Jesús Coves, en les Jornades dels Escritors de 2011

El pintor Álex Alemany, en una imagen de archivo tomada en su estudio. /Irene Marsilla

Àlex Alemany. Foto: Las Provincias. Muere Álex Alemany a los 78 años | Muere el pintor valenciano Álex Alemany | Las Provincias

Tertúlia de setembre

Dilluns, 13 Setembre, 2021 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

Reprenim per fi les nostres tertúlies de prosa, en acabant d'un llarc paréntesis condicionat per la pandèmia, i en l'aforament encara reduït per condicionants sanitaris.

Este mes han llegit els seus relats Vicent Josep Escuder i Rafael Melià. Un autor jove que ya despunta en diversos premis de narrativa, junt a un autor consagrat de les nostres lletres, que conformaren en conjunt un interessant i entretengut inici de curs.

 

Imagen

Imagen

Imagen

 

 

 

XXX Semana del Llibre Valencià i XXVII Recitals Poètics de Primavera

Dilluns, 7 Juny, 2021 - 10:00 - Divendres, 11 Juny, 2021 - 14:00
Lloc: 
RACV, carrer Avellanes, 26. Ciutat de Valéncia.

 

 

XXX SEMANA DEL LLIBRE VALENCIÀ I XXVII RECITALS POÈTICS DE PRIMAVERA

Organisada per la SECCIÓ DE LLENGUA I LLITERATURA VALENCIANES “LLUIS FULLANA” DE LA RACV

DEL 7 A L’11 DE JUNY DE 2021

C/ Avellanes, 26 de la ciutat de Valéncia.

La fira obrirà de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de dimarts a dijous de 17 a 20 h.

Restricció d’aforament.

 

Dia 7, DILLUNS

A les 12:30 h.- Apertura i declaració de PORTES OBERTES.

 

Dia 8, DIMARTS

A les 19:15 h.- Presentació de llibres de l’editorial L’Oronella.

 • Les cireres del cementeri, de Gabriel Miró. Traducció a la llengua valenciana per Antoni Ruiz Negre, agregat colaborador de la Secció de Llengua de la RACV.  
 • La vida de Jesús 3. La vida oculta, d’Isabel de Villena. Edició a càrrec de Miquel Estellés Barat, agregat colaborador de la Secció de Llengua de la RACV.
 • Xavier Casp inexplorat. Recull de poesia majoritàriament inèdita de l’escritor de Carlet. A càrrec de Maria Jesús Coves Torralba, agregada colaboradora de la Secció de Llengua de la RACV.

 

Dia 9, DIMECRES

A les 19:15 h.- Presentació de llibres de l’editorial L’Oronella en colaboració en l’Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot.

 • Harolt, sense por, de Vicent Josep Escuder i Bisbal. Guanyadora ex aequo del premi Feases de Novela en 2020.
 • La guerra dels deus, de Màxim Rueda i Pitarque. Guanyadora ex aequo del premi Feases de Novela en 2020.
 • L’ensomi del rei, novela històrica de Jesús Moya i Casado.

 

Qui desige gojar la dedicatòria dels llibres que es presenten, podrà adquirir-los prèviament en l’exposició de la planta baixa.

 

Dia 10, DIJOUS

A les 19:15 h.- 

 

XXVII RECITALS POÈTICS DE PRIMAVERA D’ESTIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA

Al cine, en vers

Recitaran els poemes originals:

 • Vicent López: Casablanca
 • Rafael Melià: Cinema Paradiso
 • Òscar Rueda: El nom de la rosa
 • Ricart Folgado: La vida de Brian
 • Maria Jesús Coves: Matar un rossinyol
 • Joan Josep Serra: El virgo de Viçanteta
 • Manuel Navarro: La vaquilla (com un homenage especial en el centenari del naiximent de Lluís Garcia Berlanga).                       

 

Totes les activitats són en entrada lliure fins a completar aforament restringit.

 

Cresolet número 91

Ya teniu en la nostra biblioteca el número 91 del bolletí periòdic de l'associació, novament extraordinari.

Ya que encara no podem reprendre els Tallers de Prosa, el nostre Bolletí nos servix per a mantindre-nos units i actius.

Agraïm el treball dels participants i desigem per a tots lo millor en estos dies, encara trists, pero esperant podent reprendre en breu el nostre treball per la cultura en més ganes que mai.

 

Distribuir contenido