Abril 2010

Semana del llibre valencià

La Semana del Llibre Valencià se celebrarà enguany del 17 al 21 de maig, de 10,30 a 20,30 hores, en la sèu de la RACV.

Tota l'oferta bibliogràfica de l'AELLVA estarà a la venda durant la fira.

Igualment, durant tota la semana tindran lloc interessants actes relacionats en la llengua i lliteratura valencianes:


[Tota la semana]

Mostra gràfica. Exposició  ‘Cent anys de normativa valenciana’

 

[Dilluns 17, a les  19.30 hores]

Presentació, comentari de llibres i firma d'autors:
Ampar Cabrera. '24/4' (narrativa historicista)
Josep Vicent Miralles. 'Proa a Illa Tortuga' (thriller sociocultural valencià) 
Vicent Ll. Simó Santonja. 'Planys des de la mort' (mida d'altura poètica)

 

[Dimarts 18, a les  19.30 hores]

Presentació, comentari de llibres i firma d'autors:
Pura Benito Vidal. 'Conocer el arte valenciano: la pintura del siglo XIX'
Vicent Ll. Simó Santonja. 'El problema morisco: Las Cortes Valencianas y Juan de Ribera'
 
 

[Dimecres 19, a les  19.30 hores]

Conferència:
Lleopolt Penyarroja. 'La llengua en el temps de Martorell'.
 
 
[Dijous 20, a les  19.30 hores]
 
XVII recitals poètics de primavera de l'AELLVA.
En "l'any de Martorell" versaran:
Joan Antoni Alapont - Obduli Jovaní
Donís Martín - Rafael Melià
Josep V. Miralles -  Anfós Ramon
Vicent Lluís Simó Santonja
 
 
[Divendres 21, a les  19.30 hores]
 
Presentació, comentari de llibres i firma d'autors:
Francesc Blasco Úrios. 'L'idioma valencià vist per un profà en la matèria'
Maria Jesús Coves. 'Clams en llibertat' (recopilatori de prosa actual)
Aureli López. 'Un llarc desig. 30 anys i encara...' 
 
 
Tots els actes tindran lloc en la sèu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana,
C/ Avellanes, 26 de la Ciutat de Valéncia.

 

Determini d'entrega de treballs que opten als premis lliteraris de l'Ateneu Cultural de Paterna

S’informa ad aquells escritors que estiguen interessats, que el determini de presentació d’obres que opten ad algun dels premis lliteraris de l’Ateneu Cultural de Paterna es tancarà el pròxim dia 15 de maig, a les 15 hores. Els treballs que es presenten al jurat han de dirigir-se abans d’eixa data i hora a l’apartat de correus 111, 46980 de Paterna, indicant en el sobre “Certamen lliterari de l’Ateneu”. 

Els premis convocats són:

Premi Ateneu Cultural, Roberto Salvador Moros, de poesia, al millor poema de composició i tema lliure escrit en llengua valenciana. Mínim: 70 versos. Dotat en 900 € i publicació.

Premi Torre de Paterna, Puertas metálicas Andreu-Barberá, de poesia, al millor poema sobre l’història i les tradicions (culturals, ceramistes, lúdiques…) de Paterna. Mínim: 60 versos. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi Coves de Paterna, Germandat de l’Ecce-Homo, de poesia, al millor poema sobre aspectes morals, religiosos o de la pròpia festa. Mínim: 60 versos. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi Socarrat, Cristaleria Martínez, al millor poema satíric a l’entorn de l’actualitat internacional. Mínim: 50 versos. Dotat en 450 € i publicació. 

Premi Miquel Adlert Noguerol, Caixa Rural de Torrent, de narrativa curta. Extensió mínima: 60 folis. Dotat en 900 € i publicació. 

Premi d’investigació, Bancaixa, sobre el tema “Tradició històrica de les festes de Paterna”. Dotat en 750 € i publicació. 

Premi concurs de contes, Sargantana Producciones Artísticas. Extensió mínima 12 folis. Dotat en 600 € i publicació. 

Premi de teatre valencià, Paco Riera, joyer. Obra curta de 45 a 55 minuts, que s’estrenarà en la Mostra de l’Ateneu. Dotat en 300 € i publicació. 

Premi Reto Blanco de jóvens escritors, D. Ángel López-Amo Calatayud, notari de Paterna. Extensió mínima 5 folis. Dotat en 300 € i publicació. 

 

 

Tertúlia de teatre a càrrec de Josep Bea

 El dilluns dia 19 se realisà en la sèu de l’AELLVA el taller corresponent al més d’abril, el qual, com ve sent tradicional en estes dates, estigué dedicat a la llectura de teatre. En este cas, se llegí l’obra escrita per Josep Bea MataixL’ocàs del Nort Danés (Die Nortendänischdämmerung)”, que contà en el següent repartiment d’actors:

 
      Toni Montañana (Adolf Buonaparte Vungstungen).
 
      Maribel Quilis (Waltrute).
 
      Lola  Gil (Narradora).
 
      Amparo Noguera (Rosa de Tòquio i atres).
 
      Xavi Armengot (El notari i atres).
 
      Raquel Planells (La Directora i atres).
 
      Óscar Navarro (El cabrer i atres).
 
      Marta López (Piluca i atres).
 
      Pepe Bea (Titurel i Direcció de la llectura).
 
  
 
L'àmplia taula d'actors moments abans de començar la llectura de l'obra en la nostra sèu.  

L’acció conta el devindre d’uns grans almagasens que cauen en mans d’un extreballador ressentit i tirànic, i es desenrolla en els girs divertits i sorprenents a tothora, als quals nos té ben acostumats l’autor. La llectura gojà de la bona acollida del numerós concurs de públic que acodí a la cita en la nostra sèu. 

 

Josep Bea, autor de l'obra, en un moment de la llectura.

L'autor, Josep Bea, en un moment de l'acte.

Ha faltat Mariví Ferrandis.

Enmig de l'alegria de la Pasqua, nos colpejà la notícia, absolutament inesperada. Els que la coneguérem, a traves d'anys i mampreses actives i lliteràries en Lo Rat Penat o com a membre de l'Associació d'Escritors estàvem llunt d'imaginar un final tan abrupte com impensable. Ni de llunt per a qui açò escriu, que a penes quatre dies abans havia rist i gastat bromes en ella i el bo de Juli en un encontre casual. Pero la vida és com és, no com desijaríem que fora i hem d'acceptar-la conforme nos ve, més que nos coste. 

Poques vegades hem vist una missa de soterrar en una assistència tan massiva que desbordà el tanatori. Totes les vertents del valencianisme, de quaranta anys a hui estaven presents, units per la pèrdua i en pau. Com deuríem estar sempre sense importar el motiu, perque tenim un, la Pàtria, que està per damunt de capelletes i d'interessos personals. 

Pau a tu, Mariví. Sempre te recordaré somrient, com el matí de sol en el que, sense saber-ho, estàvem despedint-nos perque les dos mampreníem viage. Una per a passar les festes en la família. L'atra perque anava a encetar una vida que segur t'ha de satisfer més que la que deixes. Encara que, curts de mires, els que quedem ací no sapiam entendre-ho. 

  

MARIA JESÚS COVES. 

Dol per la mort de Na Mariví Ferrandis i Olmos.

L’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, per mig de la seua Junta de Govern, vol expressar públicament el seu pesar per la mort de Na Mariví Ferrandis i Olmos, qui va faltar en Valéncia el passat dia 6 d’abril. Llamentem l’irreparable pèrdua d’una persona sempre dedicada i disposta a treballar per Valéncia, volguda per tots com ho demostra la gran concurrència d’amics al seu sepeli.

 
Els membres de l’AELLVA volem fer aplegar el nostre més sentit condol a tots els seus familiars i amics.
 
Descanse en Pau.