Març 2011

Assamblea General de l'Associació

Se recorda als Socis del'Associació que este dilluns dia 28 de març a les 20 hores, tindrem l’Assamblea General, tal i com se va anunciar en el Cresolet. 

Esperem la vostra assistència per a fer-vos sabedors de cóm van els assunts de l’Associació i a l'hora informar-vos dels precs i preguntes que tingau, per a que entre tots pugam resoldre els temes que nos interessen i servixquen per a millorar-nos.

Determini d'entrega de treballs per a premis lliteraris El Piló i Ateneu de Paterna

Se recorda als nostres socis i simpatisants que estiguen interessats que demà dilluns, dia 28 de març, finalisa el determini d'entrega d'originals que vullguen optar als Premis lliteraris que, com cada any, organisen l'Associació Cultural El Piló de Burjassot i l'Editorial L'Oronella, en la colaboració de l'Aellva. Els originals hauran d'atendre les prescripcions contingudes en les bases dels Premis.

S'aprofita per a recordar, aixina mateix, la finalisació del determini per als Premis convocats per l'Ateneu Cultural de Paterna, previst per al pròxim 14 de maig de 2011, segons les corresponents bases dels Premis.  

Divorç faller (entre ninots)

Autor/s de l'artícul: 

 

Monuments, música, poetes, l'Ofrena, mascletaes, despertaes, Nit del fòc, trages, bunyols, aigua de Valéncia, paelles, carrers al bull, ulls de somriure cridaner, plors d'emoció o d'esglai pel tro inesperat, besos apassionats o només carinyosos, gent viva en una ciutat vivíssima i oberta, negocis improvisats i comerciants feliços per traure la pancha de mal any, festa per a tots compartida sense pells ni races diferents, jorns eixemplars d'abraços, voluntat d'enteniment i convivència. 

Darrere d'est esclat de carcassa sorollosa, toca en primer lloc la més sentida felicitació pel doble èxit de les Falles 2011; la raó fonamental del bon orage que nos ha dut més ambient de públic que mai i la doble circumstància favorable del nou Ave junt a que sant Josep caiguera en la fi de semana (com crec que deuria “arreglar-se” per a seguit).  

A nivell més casolà parla el títul d'una separació impossible d'entendre per als enamorats dels monuments satírics junt als seus llibrets-notaris en l'explicació i relació de lo que conté la falla, escrits en vers festiu i en llengua valenciana. 

En l'última Tertúlia taller de prosa de l'Aellva realisada en Castellar, nos parlava Ferrando Gil d'eixe divorç enunciat, aclarint els chamarrusquers motius que l'originaven per la manca de comprensió entre Comissió, Artiste i Poeta; m'explicaré: la Comissió contracta a l'Artiste per una banda i al Poeta per una atra; l'Artiste s'escriu els versets o pedaços (rípios) al peu del monument, ell o qui ell designe; el Poeta o poetes fan les explicacions major i infantil i ben a sovint, seguit seguit, no tenen res que vore els versos del llibret en els que la falla li mostra a tot lo món. I no es pareixen ni en rima, ni en mètrica, ni en gràcia ni en res de res. 

Ya entenc que la jagantesca moguda fallera és, en sa grandea, una miqueta destrellatada, pero este desori té una solució ben senzilla que tots haureu pensat abans que yo, encara aixina vos l'oferixc debades. 

Quan la Comissió contracta a l'Artiste/s dels dos monuments fallers, els diu que els versets a peu de falla els faran el Poeta/s, els poetes se comprometen a fer-los sempre a temps, ajustant-se els euros (ben ajustats) en el moment de la firma. 

Naix est escrit per la pròpia constatació vixcuda en la vila de Paterna, quatre falles premiades al màxim i perfectament escrites en sos llibrets, aparegueren en els cartellets a peu de falla més roïns, mal escrits i pijor versats que puguen llegir-se; en l'atra vora, la falla l'Albufera de Catarroja presentava uns versets harmònics i plens d'ingeni i gràcia els qual enllaçaven perfectament en el monument. 

Crec que tot açò pot solventar-se ben fàcilment i ací ve be recordar que la gent de fòra, si té un brinet de cultura entén i pot llegir prou be la llengua valenciana, d'ahí l'importància cap a dins i per als forans de fer les coses ben rebé. De res.

Tertúlia de lliteratura fallera en Castellar

El passat dilluns 28 de febrer se celebrà en el casal de la falla Plaça Verge de Lepanto de Castellar la tradicional tertúlia fallera de l'Aellva. S'ha de dir que fon una Tertúlia "extra" perque varen intervindre 3 llectors en lloc dels 2 habituals.

 

Mamprengué Vicent Xavier Navarro, de Lo Rat Penat, qui va desenrollar un ben documentat raonament sobre l'apassionant història del concurs de llibrets de falla i les polèmiques creades per l'Ajuntament de Valéncia, ya fa més de trenta anys, quan creà un concurs paralel al que Lo Rat Penat venia celebrant des de principis del sigle XX, el qual fon un renomenat fracàs perque l'immensa majoria de les comissions falleres volien el concurs com sempre, en llengua valenciana.    

 

En segon lloc parlà Òscar Rueda en una interessant intervenció a l'entorn de l'història de les revistes falleres, incidint especialment en aquelles publicacions que han fet i continuen fent història en este camp, com Pensat i Fet, El Fallero, El Turista Fallero o Lletrafaller. Sincerament nos sorprengué la riquíssima documentació aportada, desconeguda per a la gran majoria dels que allí estàvem, encara sent gent molt relacionada en el món faller.  

   

Com a remat intervingué Ferran Gil parlant-nos dels lletrers o cartellets que s'escriuen en la pròpia falla, en divertides anècdotes patides en "carn pròpia". Gil destacà que, en contra de lo que seria desijable, no sempre estan fets pel poeta autor de l'explicació en vers satíric valencià, i per això, seguit seguit, nos els trobem plens d'incomprensibles faltes (d'ortografia i de coneiximent poètic).

   

 

  

 

D'esquerra a dreta: Òscar Rueda; Mª Ángeles Gimeno (Honorable Clavariesa de les Festes de Sant Vicent, que presidia la taula en representació de la falla de Castellar); la nostra presidenta, Mª Jesús Coves; Vicent Xavier Navarro; i Ferran Gil.  

 

En ser-ne tres els llectors, la Tertúlia s'allargà una miqueta, pero d'allí no se n'anava ningú i tinguérem les acostumades intervencions, en crítiques positives per part d'alguns escritors i també del públic faller.  En conjunt un èxit pels temes triats i la participació de tots. 

Aprofitem per a agrair a la Falla Verge de Lepanto de Castellar l'excelent acollida i la bona assistència de públic, a més dels bons complements per al posterior entrepà tradicional.  

 

En el mateix acte, Vicent Xavier Navarro feu entrega a Mª Ángeles Gimeno de la Medalla i el Llibre del Centenari del Concurs de Llibrets de Falla de Lo Rat Penat 

 

D'esquerra a dreta: Òscar Rueda, Ferran Martínez, Joan Romero, Mª Jesús Coves, Nelo Navarro, Rafael Melià, Anfós Ramon, Manuel Lagardera, Mª Ángeles Gimeno, Ferran Gil, Joan Antoni Alapont i Vicent Ramon Calatayud
 

Bona assistència de públic a la tertúlia

XXX Aniversari de les Normes del Puig

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana vol sumar-se a la commemoració  del XXX Aniversari de l'Acte d'adhesió d'intelectuals i associacions culturals de tot el territori valencià a les Normes de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, hui Real Acadèmia de Cultura Valenciana; ho fem en la fermea que dona recollir en el nostre sí als escritors en llengua valenciana i en la consciència de la fidelitat a la llengua dels valencians.

En este motiu, convidem als nostres socis i simpatisants a acodir a la taula redona per la RACV en el títul de "Raonant als 30 anys de les Normes del Puig", este dilluns dia 7, a les 19:00 h en la sèu de la RACV. En ella intervindran els membres de la Real Acadèmia i socis de l'Aellva En Vicent Ramon Calatayud i Tortosa, En Voro López Verdejo i En Vicent Ll. Simó Santonja.

Canvi en el lloc de celebració del Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes

Advertim i recordem als nostres visitants que finalment l'acte d'exaltació de la Llengua Valenciana, organisat per la RACV en motiu del Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes, tindrà lloc en el Museu de la Ciutat de Valéncia i no en la Llonja, com s'havia comunicat inicialment, per causes alienes a la RACV.

Publicat el Cresolet que fa 55

Ya teniu disponible el número 55 del bolletí d'informació de l'Associació, el nostre Cresolet, on trobareu entre unes atres coses el programa d'activitats d'enguany o notícies sobre els pròxims recitals de poesia Primavera d'estiu o les Jornades dels Escritors d'enguany. Podeu trobar-lo en l'apartat acostumat.